ArPL- och FöPL-avgifterna år 2022

6.10.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2022. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

År 2022 är ArPL-arbetspensionsavgiften, som tas ut inom den privata sektorn, i genomsnitt 24,85 procent av den lön som utgör grund för avgiften.

År 2020 sänktes arbetsgivarens avgift med 2,6 procentenheter. Sänkningen gällde de löner som betalats under perioden 1.5 –31.12.2020. I lagen föreskrevs då att rabatten återbetalas under åren 2022–2025.

”I avgiften som arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår ingår den första återbetalningsposten för sänkningen av arbetsgivaravgiften, som är 0,45 procentenheter. Posten ingår i arbetsgivarens avgift och påverkar inte arbetstagarens avgift”, säger Veritas chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,40 procent av de löner som utgör grunden för avgiften.

År 2022 hålls arbetstagarens avgift på samma nivå som i år och är 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Företagarnas pensionsavgift hålls på samma nivå som år 2021. För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är den 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För dem som är i åldern 53–62 år är den 25,60 procent.

Pensionsskyddscentralens meddelande: Arbetspensionsavgifterna år 2022 (5.10.2021)