Muistiinpanoja YEListä pöydällä.

TyEL- ja YEL-maksut vuonna 2023

12.10.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2023 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Ehdotuksen mukainen työeläkevakuutusmaksu menee seuraavaksi sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettavaksi.

Yksityisaloilla perittävä TyEL-työeläkemaksu vuonna 2023 on keskimäärin 24,84 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta. Varsinainen TyEL-maksu säilyy samalla tasolla kuin tänä vuonna ja on 24,4 prosenttia. Sen lisäksi työnantajilta peritään vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toinen takaisinmaksuerä (0,44 prosenttia).

Yrittäjien eläkemaksu säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2022.

”Työeläkemaksut säilyvät pääosin vuoden 2022 tasoilla. Ainoa poikkeus on 0,01 prosenttiyksikön lasku keskimääräiseen TyEL-maksuun, sillä työnantajamaksun alennuksen takaisinmaksuerä on ensi vuonna hieman tätä vuotta pienempi”, kertoo Veritaksen päämatemaatikko Teppo Rakkolainen. ”Takaisinmaksuerien suuruudessa pyritään mahdollisimman tasaiseen maksuvaikutukseen vuosina 2022–2025.”

Ehdotus TyEL-maksuista vuonna 2023

  • TyEL-työeläkemaksu on keskimäärin 24,84 prosenttia palkasta
  • työnantajan maksu on keskimäärin 17,39 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista
  • alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla työntekijöillä TyEL-maksu on 7,15 prosenttia
  • 53–62-vuotiailla työntekijöillä TyEL-maksu on 8,65 prosenttia.

Ehdotus YEL-maksuista vuonna 2023

  • Alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla yrittäjillä maksu on 24,10 prosenttia vahvistetusta työtulosta
  • 53–62-vuotiailla yrittäjillä maksu on 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

Eläketurvakeskuksen tiedote: Työeläkemaksut vuonna 2023