ArPL- och FöPL-avgifterna år 2023

12.10.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2023. Följande steg är att förslaget på arbetspensionsavgiften går till Social- och hälsovårdsministeriet för att fastställas.

År 2023 är ArPL-arbetspensionsavgiften, som tas ut inom den privata sektorn, i genomsnitt 24,84 procent av den lön som utgör grunden för avgiften. Den egentliga ArPL-avgiften förblir på samma nivå som i år det vill säga 24,4 procent. Utöver den tas det av arbetsgivarna en andra återbetalningspost av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften (0,44 procent) som var i bruk år 2020.

Företagarens pensionsavgift förblir på samma nivå som år 2022.

”Arbetspensionsavgifterna förblir i stora drag på samma nivå som år 2022. Enda undantaget är sänkningen med 0,01 procentenhet till den genomsnittliga arbetsgivaravgiften, som beror på att beloppet för återbetalningen av den sänkta arbetsgivaravgiften är lägre i år jämfört med förra året”, berättar Veritas chefsmatematiker Teppo Rakkolainen. ”I återbetalningsposterna eftersträvas en så jämn påverkan på avgifterna som möjligt mellan åren 2022–2025.”

Förslag på ArPL-avgifterna år 2023

  • ArPL-arbetspensionsavgiften är i genomsnitt 24,84 procent av lönen.
  • Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,39 procent av de löner som utgör grunden för avgiften
  • ArPL-avgiften för anställda är 7,15 procent för personer som är under 53 år och över 62 år.
  • För personer som är 53–62 år är ArPL-avgiften 8,65 procent.

Förslag på FöPL-avgifterna år 2023

  • För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är avgiften 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.
  • För dem som är i åldern 53–62 år är avgiften 25,60 procent.

Pensionsskyddscentralens pressmeddelande: Arbetspensionsavgifterna år 2023 (11.10.2022)