"Veritaksen pääkonttori."

Veritaksen hallitus vuodelle 2023 on valittu

24.11.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritaksen hallintoneuvosto on syyskokouksessaan 22.11.2022 valinnut Veritaksen hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.1.–31.12.2023.

Uusiksi jäseniksi valittiin Gisela Knuts, Martin Paasi, Panu Routila ja Björn Teir.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus 2023

Håkan Ekström, yo., toimialajohtaja (JHL)
Stefan Kapténs, KTM, talousjohtaja
Henrik Karlsson, VTM, toimitusjohtaja
Gisela Knuts, OTT, riippumaton välimies
Kristiina Linna, yo., alue- ja järjestöasiantuntija (SAK)
Martin Paasi, KTM, toimitusjohtaja (Akava)
Andreas Remmer, OTK, toimitusjohtaja
Panu Routila, KTM, DBA, hallitusammattilainen (EK)
Lasse Svens, KTM, toimitusjohtaja
Antti Tanskanen, FT, SHV, asiantuntija (EK)
Björn Teir, VTM, toimitusjohtaja
Taina Vallander, FM, johtaja (STTK)