"Veritas huvudkontor."

Veritas styrelse för 2023 har valts

24.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas förvaltningsråd har vid sitt höstmöte 22.11.2022 valt medlemmar till Veritas styrelse för mandatperioden 1.1–31.12.2023.

Nya medlemmar i styrelsen är Gisela Knuts, Martin Paasi, Panu Routila och Björn Teir.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande på sitt första möte.

Styrelsen 2023

Håkan Ekström, student, branschchef (JHL)
Stefan Kapténs, ekon.mag., ekonomidirektör
Henrik Karlsson, pol.mag., verkställande direktör
Gisela Knuts, jur.dr, oberoende skiljedomare
Kristiina Linna, student, region- och organisationsexpert (FFC)
Martin Paasi, ekon.mag., verkställande direktör (Akava)
Andreas Remmer, jur.kand., verkställande direktör
Panu Routila, ekon.mag., DBA, styrelseproffs (Finlands Näringsliv EK)
Lasse Svens, ekon.mag., verkställande direktör
Antti Tanskanen, fil.dr, SGF, sakkunnig (Finlands Näringsliv EK)
Björn Teir, pol.mag., verkställande direktör
Taina Vallander, fil.mag., direktör (STTK)