Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste kertoo, kuinka suuri riski työntekijällä on menettää työkyky seuraavan 10 vuoden sisällä. Ennusteella voi myös kokeilla, millä lailla työolojen tai elintapojen muutokset vaikuttaisivat tuleviin terveisiin työvuosiin.

Mikä on ikäsi?
Millainen on terveydentilasi?
Kuinka monta yli 9 päivän pituista sairauspoissaoloa sinulla on ollut viimeisen 12 kk aikana?
Mikä on ammattiasemasi?
Kuinka monta kroonista sairautta sinulla on?
Kuinka usein sinulla on viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana ollut nukahtamisvaikeuksia?
Tupakoitko?