Henkilökuva Veritaksen työkykyasiantuntija Minna Blissistä.

Psykologisesti turvallinen ilmapiiri työkyvyn johtamisen edellytyksenä

Minna Bliss

4.3.2021, Blogi

Psykologisesti turvallisella ympäristöllä viitataan yleensä työpaikan ilmapiiriin ja sen sallivuuteen. Onko sinun työpaikallasi ok kertoa, että parisuhteessasi on juuri nyt raskasta tai sanoa, että tarvitset apua jonkun oman työtehtävän kanssa? Meistä jokaisella on aktiivinen rooli ilmapiirin luojina. Voinko minä sanoa käsi sydämellä, että hyväksyn ja kannustan työkavereitani kertomaan myös huolistaan ja epävarmuuksistaan?

Muuttuva työelämä vaatii psykologista turvallisuutta

Työterveyslaitoksen asiantuntijat arvioivat, että psykologisesta turvallisuudesta työpaikalla puhutaan nykyään enemmän, koska robotiikan napsiessa suorittavia töitä itselleen työn luonne on muuttunut ja muuttuu edelleen entistä monimutkaisemmaksi ja luovuutta vaativammaksi. Monimutkaisuus lisää tarvetta ketterään oppimiseen, keksimiseen ja yhdessä tekemiseen, ja näihin kaikkiin tarvitaan turvallista ilmapiiriä.

Tommy Hellsten taas toteaa uusimmassa Yhteishyvä-lehdessä (1/2021), että: ”Haluamme kaikki tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Se on työssä tärkeämpi motivoiva tekijä kuin palkka tai ylennys. Jos se tarve jää täyttymättä, ei ole työn iloa, luovuutta tai turvaa tehdä virheitä.”

Psykologisen turvallisuuden tunne on siis työnteon kannalta todella merkityksellinen elementti. Tämän totesi Googlekin tutkiessaan tehokkaita tiimejä – psykologinen turvallisuus nousi ylivoimaisesti merkityksellisimmäksi asiaksi.

Psykologinen turvallisuus tuo työarkeen syvyyttä

Minä ja kollegani teemme työtämme työkyvyn edistämisen parissa. Yksi tärkeistä viesteistämme organisaatioihin on, että esihenkilön tulee tuntea tiimiläisensä ja työntekijän kollegansa, jotta huomaamme ja tunnistamme myös ne hetket, jolloin kaikki ei ole kunnossa ja voimme tarjota tukeamme. Toisia on kuitenkin mahdotonta oppia tuntemaan kunnolla, jollei töissä voi olla kokonaisena ihmisenä ilman työroolin tarjoamaa suojaa.

Moni asia, joka on organisaation johtamisen ja menestymisen kannalta tärkeä, jää vain pintaraapaisuksi ilman psykologista turvallisuutta. On esimerkiksi turha kuvitella, että työntekijä kertoo omista epävarmuuksistaan uusien osaamisvaatimusten suhteen tai syvimmistä ammatillisista haaveistaan kehityskeskustelussa, ellei hänelle ole arjessa syntynyt luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta omaa esihenkilöään kohtaan. Tai että kaikki kokouksen osallistujat kertovat avoimesti omat ideansa, jos he pelkäävät, että idea tyrmätään hölmönä.

Miten meistä kukin voi edistää turvallista ilmapiiriä?

Esihenkilöllä on totta kai tärkeä rooli psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomisessa, mutta hänen on mahdotonta luoda sitä yksin. Jokainen meistä, olimme sitten esihenkilön tai työntekijän asemassa, luo turvallista ilmapiiriä samoilla keinoilla: esimerkiksi suhtautumalla myönteisesti tilanteeseen, jossa kohtaat kollegasi, kertomalla omaa sydäntäsi lähellä olevista (työhön kuulumattomistakin) asioista tai vaikka pyytämällä apua työtehtävään, jota et ihan osaa tehdä yksin tai joka on vaikea. Rikkomalla sen täydellisen työntekijän kuoren, jonka takana ehkä ihmisinä ”piileskelemme”.

Yksi Veritaksen arvoista on Rohkeasti ja rehellisesti oma itsemme. Se ei todellakaan ole helppo arvo, sillä olemalla rohkeasti oma itseni joudun olemaan avoin myös omista heikkouksistani ja ehkä kertomaan asioita, joita häpeän. Ottamalla sen riskin olen kuitenkin saanut huomata, että työkaverini eivät tuomitse ja jätä yksin, vaan tukiverkko on kannatellut hellässä otteessaan.

Pidämme omassa tiimissämme kerran kuussa yhteisen työpäivän, jolloin kokoonnumme yhteen (näinä aikoina toki etänä). Mopo lähtee usein käsistä, kun vakavia asioita miettiessämme joku saa mielleyhtymän johonkin hassuun asiaan ja muiden saadessa siitä kiinni ideoimme mitä hullumpia juttuja ja nauramme vedet silmissä. Näitä arjen yhdessä pitäviä liimoja ei syntyisi, jos emme olisi rakentaneet turvallista ilmapiiriä, jossa saa olla välillä hölmö.

Kiitos kuuluu siis tiimikavereilleni

Minulle itselleni on valtava voimavara, että saan tiimissämme olla kokonainen ihminen iloineni, tyhmine juttuineni ja heikkoine hetkineni. Olen äärettömän kiitollinen omalle esihenkilölleni, Minnalle, että hän on omalla esimerkillään mahdollistanut tiimimme turvallisen ilmapiirin ja tiimikavereilleni, että he ovat sekä myötäeläneet kanssani että jakaneet asioita itsestään ja omasta elämästään. Se on vahvistanut keskinäistä luottamustamme entisestään.

Googlen tutkimuksessa todettiin, että psykologista turvallisuutta tiimissään kokeva henkilö pysyy työnantajallaan todennäköisemmin. En voi kuin olla samaa mieltä Googlen kanssa. Kun on niin onnekas, että saa työskennellä turvallisessa ilmapiirissä, on mahdotonta kuvitella mitään muuta tapaa.

Henkilökuva Veritaksen työkykyasiantuntija Minna Blissistä.

Minna Bliss