Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Psykologisk trygghet behövs för arbetshälsa

Minna Bliss

4.3.2021, Blogg

Med psykologisk trygghet avses i allmänhet atmosfären på arbetsplatsen och hur tillåtande den är. Är det på din arbetsplats okej att berätta att det är tungt i parförhållandet just nu eller be om hjälp med någon arbetsuppgift? Var och en av oss har en aktiv roll i fråga om att skapa arbetsklimatet. Kan jag med handen på hjärtat säga att jag låter mina arbetskamrater också berätta om sina bekymmer och sin osäkerhet och uppmuntrar dem till det?

Ett förändrat arbetsliv kräver psykologisk trygghet

Arbetshälsoinstitutets experter bedömer (på finska), att det numera talas allt mer om psykologisk trygghet på arbetsplatsen eftersom robotiken har tagit över vissa uppgifter. Arbetets karaktär har förändrats och blivit allt mer komplicerad och kreativt krävande, en utveckling som kommer att fortsätta. Komplexiteten ökar behovet av flexibel inlärning, innovationer och samarbete, och för att detta ska vara möjligt krävs ett tryggt arbetsklimat.

I det senaste numret av tidskriften Samarbete (1/2021) konstaterar Tommy Hellsten att: ”Vi alla vill bli sedda, hörda och bemötta. Det är en viktigare motiverande faktor i arbetet än lönen eller en befordran. Och om behovet inte tillgodoses finns det ingen arbetsglädje, kreativitet eller trygghet att göra fel.”

Att uppleva psykologisk trygghet är alltså ett synnerligen viktigt element i arbetet. Detta konstaterade också Google i sin undersökning av effektiva team – den psykologiska tryggheten visade sig vara den överlägset viktigaste faktorn.

Psykologisk trygghet ger det dagliga arbetet djup

Mina kolleger och jag arbetar med att främja arbetshälsan. Ett av våra viktiga budskap till organisationerna är att chefen ska känna sina medarbetare och den anställda sina kolleger för att kunna lägga märke till när allt inte är bra, och då kunna erbjuda andra sitt stöd. Det är ändå omöjligt att lära känna varandra bra om man på jobbet inte kan vara ”en hel människa” utan det skydd som arbetsrollen ger.

Många ämnen som är viktiga för en organisations ledning och framgång blir bara skrap på ytan om det saknas psykologisk trygghet. Det är till exempel onödigt att tro att en anställd skulle berätta om sin osäkerhet inför nya kompetenskrav eller om sina innersta yrkesmässiga drömmar under utvecklingssamtalen om hen inte i vardagen har fått en förtroendefull och trygg känsla gentemot sin närmaste chef. Eller att alla mötesdeltagare skulle berätta öppet om sina egna idéer om de är rädda för att deras förslag ska utdömas som dumt.

Hur kan vi alla främja en trygg atmosfär?

Chefen har förstås en viktig roll i fråga om att skapa en psykologiskt trygg atmosfär, men hen kan inte göra någonting ensam. Var och en av oss, oavsett om vi är chefer eller anställda, skapar en trygg atmosfär på samma sätt: till exempel genom att förhålla oss positiva när vi träffar våra kolleger, berätta om sådant som står vårt hjärta nära (även sådant som inte gäller arbetet) eller exempelvis be om hjälp med någon arbetsuppgift som vi inte riktigt klarar av ensamma, eller som är svår. Generellt genom att slå sönder illusionen av den fullkomliga medarbetaren som vi kanske ”gömmer oss bakom” som individer.

En av Veritas värderingar är att vi ska vara Modigt och uppriktigt oss själva. Det är förvisso ingen enkel värdering. För att vara modigt mig själv måste jag också vara öppen om mina egna svagheter och kanske berätta sådant som jag skäms för. När jag tagit risken och varit öppen har jag ändå märkt att mina arbetskamrater inte har fördömt eller övergett mig utan att deras stödnätverk tvärtom har burit och stöttat mig.

Vårt eget team håller en gång i månaden en gemensam arbetsdag då vi samlas (under dessa tider givetvis på distans). Våra möten går lätt överstyr när någon mitt under en allvarlig diskussion får någon befängd association och de övriga tar tag i den och vi tillsammans kläcker helt galna idéer och skrattar så tårarna rinner. Sådana stunder som håller ihop vardagen skulle inte förekomma om vi inte hade byggt upp en trygg atmosfär som tillåter att vi är lite fåniga emellanåt.

Mina teammedlemmar förtjänar ett stort tack

För mig personligen är det en enorm resurs att jag i vårt team får vara en hel människa med mina glädjeämnen, mina galna infall och svaga stunder. Jag är oändligt tacksam över att min egen chef, Minna, med sitt eget exempel har skapat en trygg atmosfär för vårt team. Jag är också tacksam över mina teammedarbetare som både har visat mig empati och delat med sig av sig själva och sina egna liv. Tack vare det har förtroendet mellan oss förstärkts ytterligare.

Googles undersökning visade att en person som upplever psykologisk trygghet i sitt team mer sannolikt stannat kvar hos sin arbetsgivare. Jag kan inte annat än instämma med Google. När man är så lyckligt lottad att man får jobba i en trygg atmosfär är det omöjligt att föreställa sig något annat sätt.

Personalporträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss.

Minna Bliss