Kari Vatanen

Suunnistamista ESG-viidakossa

Kari Vatanen

23.4.2021, Blogi

Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti kuluneen vuosikymmenen aikana. Vastuullisiin sijoitustuotteisiin virtaa ennätysmäärä pääomia yhä kiihtyvään tahtiin. Kehityssuunta on hyvä, muttei täysin ongelmaton.

Vastuullisen sijoittamisen määritelmät, standardit ja lähestymistavat ovat vielä hajanaisia, mikä lisää erilaisten sekaannusten ja virheellisen informaation riskiä. Elämme eräänlaisessa ESG-viidakossa, jossa on suunnistettava hyvin vajavaisen informaation avulla. Kaikkia markkinatrendejä ei kannata seurata sokeasti, koska se johtaisi todennäköisesti epäolennaiseen viherpesuun – ja sitä on syytä välttää.

Vastuullisuuden ristiriidat

Vastuullinen sijoittaja voi usein törmätä ristiriitoihin eri vastuullisuustavoitteiden välillä. Ympäristötavoitteiden painottamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia sosiaaliseen vastuuseen liittyviin tavoitteisiin ja päinvastoin. Esimerkiksi puhdasta energiaa tuottavien aurinkopaneeleiden valmistukseen tarvitaan sellaisissa maissa tuotettuja komponentteja, joissa työolosuhteiden standardit voivat olla heikkoja.

Toinen ongelmakohta vastuullisessa sijoittamisessa ovat odotukset eri ESG-tekijöiden vaikutuksista sijoitussalkun tuottoon. Vaikka monet tutkimukset osoittavat ESG-tekijöiden parantavan sijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta, löytyy silti ainakin yhtä monta tutkimusta väittämään sitä, että vastuullisuudesta ei ole etua sijoitussalkun tuleville tuotoille. Riittävän tilastollisen evidenssin puuttuessa ESG-tekijöiden pitkäaikaiset vaikutukset sijoitustuottoihin jäävät nykytiedon valossa epäselviksi. Siksi vastuullisen sijoittamisen positiiviset pitkän aikavälin tuottovaikutukset perustuvat enemmänkin kontrafaktuaaliseen päättelyyn ja toiveisiin kuin empiiriseen tietoon.

Miten löytää oikea suunta?

Sekaannusten ja ristiriitaisuuksien välttämiseksi vastuullisen sijoittamisen integrointi sijoitussalkkuun kannattaa aloittaa muutamista hyvin määritellyistä ja helposti mitattavasta tavoitteesta. Muuttuvasta ja jatkuvasti kehittyvästä maalista ei kannata yrittää haukata liian isoa palaa kerralla. Veritaksessa mitattavien tavoitteiden raportointi aloitettiin ilmastomuutoksen torjuntaan liittyvistä tekijöistä, joista raportoidaan yleisesti hyväksytyn TCFD-standardin mukaisesti. Tavoitteenamme on tehdä sijoitussalkusta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Vaikka vastuullisessa sijoittamisessa on omat ongelmansa, vastuullisuuden huomioimatta jättäminen ei ole institutionaaliselle sijoittajalle vaihtoehto. Jokaisen sijoittajan kannattaa raivata oma polkunsa ESG-viidakkoon, mutta onneksi tässä viidakossa ei tarvitse seikkailla yksin. Usein yhteistyössä syntyy parhain lopputulos, ja se pätee myös vastuullisessa sijoittamisessa. Yhteistyössä muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa voimme edistää vastuullisten toimintatapojen kehittymistä rahoitusmarkkinoilla.

Vastuullinen sijoittaminen Veritaksessa
Veritaksen yritysvastuuraportti 2020

Blogikirjoitus on saanut inspiraationsa Eurex Derivatives Forum Frankfurt 2021 -raporttiin tehdystä haastattelusta. Raportti löytyy englanninkielisenä täältä.

Kari Vatanen

Kari Vatanen

  • Sijoitusjohtaja