Orientering i ESG-djungeln

Kari Vatanen

28.4.2021, Blogg

Intresset för ansvarsfulla placeringar har ökat explosionsartat under det gångna decenniet. Rekordstora kapitalvolymer strömmar nu i en allt snabbare takt till ansvarsfulla placeringsprodukter. Det här är en positiv utvecklingstrend, som dock inte är alldeles problemfri.

Definitionerna av, standarderna för och approachen till ansvarsfulla investeringar är fortfarande splittrade, vilket ökar risken för förväxlingar och felaktig information. Vi lever i en slags ESG-djungel, där vi måste orientera oss med hjälp av mycket bristfällig information. Det lönar sig inte att blint följa alla marknadstrender, eftersom detta sannolikt skulle leda till betydelselös grönmålning – vilket bör undvikas.

Motstridig ansvarsfullhet

En ansvarsfull placerare kan ofta råka ut för motstridiga aspekter av ansvarsfullhet. En betoning på miljömål kan ha negativa konsekvenser på målen för socialt ansvar och tvärtom. Tillverkningen av solpaneler som producerar ren energi kan till exempel kräva komponenter tillverkade i länder där standarderna för arbetsförhållandena kan vara låga.

Ett annat problemområde inom ansvarsfull placeringsverksamhet gäller de förväntningar som ställs på hur ESG-faktorerna påverkar placeringsportföljens avkastning. Även om många undersökningar visar att ESG-faktorerna förbättrar förhållandet mellan avkastning och risk i placeringsportföljen, finns det minst lika många undersökningar som påstår att ansvarsfullheten inte har någon fördelaktig inverkan på placeringsportföljens framtida avkastning. I brist på tillräcklig statistisk evidens förblir de långsiktiga konsekvenserna av ESG-faktorerna på placeringsintäkterna oklara i ljuset av vad man vet idag. Därför grundar sig de positiva intäktsförväntningarna på ansvarsfulla placeringar snarare på kontrafaktuella slutledningar och förhoppningar än på empirisk kunskap.

Hur hitta rätt riktning?

För att undvika förvirring och motstridigheter lönar det sig börja inkludera ansvarsfulla placeringar i placeringsportföljen genom att ställa upp några få klart definierade och mätbara mål. Det är inte värt att försöka bita en alltför stor bit av kakan på en gång när målet ständigt förändras och utvecklas. På Veritas inleddes rapporteringen av mätbara mål med faktorer som ansluter till bekämpningen av klimatförändringen, om vilka man rapporterar enligt den allmänt accepterade TCFD-standarden. Det är vår ambition att vår placeringsportfölj ska vara koldioxidneutral före 2035.

Även om ansvarsfulla placeringar är förknippade med vissa problem är det ändå inget alternativ för en institutionell placerare att sluta beakta ansvarsfullhet. Varje placerare måste röja sin egen stig i ESG-djungeln, men till all lycka är man inte utlämnad till sig själv i djungeln. Det bästa slutresultatet nås ofta genom samarbete, och det stämmer också i fråga om ansvarsfulla placeringar. I samarbete med andra institutionella placerare kan vi främja utvecklingen av ansvarsfulla verksamhetsmodeller på placeringsmarknaden.

Ansvarsfull placeringsverksamhet vid Veritas
Företagsansvarsrapport

Bloggtexten har inspirerats av en intervju i rapporten Eurex Derivatives Forum Frankfurt 2021. Rapporten hittas på engelska här.

Kari Vatanen

  • Placeringsdirektör