Henkilö hymyilee kameraan.

Yhdessä olemme parempia – ajatuksia juristin ja liiketoiminnan yhteistyöstä

Piia Vuoti

25.3.2021, Blogi

Yritysten menestystekijöiksi nimetään usein sellaisia asioita kuin asiakaskeskeisyys ja innovatiivisuus. Harvemmin puhutaan toimivasta hallintojärjestelmästä ja sisäisestä valvonnasta, jotka kuitenkin ovat perusta liiketoiminnalle ja hyvälle johtamiselle sekä olennainen osa menestyvää yritystä. Jos nämä eivät toimi tarkoituksenmukaisesti, liiketoiminnan epäonnistumisen riski kasvaa. Valvontatoiminnot tukevat osaltaan yrityksen yhteisiä tavoitteita: onnistumista, pitkäjänteistä kannattavuutta ja asiakkaiden hyvinvointia.

Meillä laki ja compliance -osastolla lähtökohtana on aina arvioida, miten parhaiten tuomme lisäarvoa organisaatiolle sekä edistämme ja ylläpidämme oikein tekemisen kulttuuria. Vahvasti säännellyllä toimialalla on tärkeää, että kaikki noudattavat lakeja sekä sisäisiä ohjeita ja periaatteita. Onnistumisen edellytyksenä on, että perustelemme, selitämme ja avaamme asioita ymmärrettävästi ja että systematisoimme prosesseja ja menettelytapoja.

Onnistumisen kannalta olennaista on myös hyvä ja aktiivinen yhteistyö liiketoiminnan kanssa sekä luottamuksellisen ilmapiirin ja yhdessä tekemisen kulttuurin luominen koko organisaatioon. Tarkoituksena ei ole etsiä yksittäisiä virheitä tai syyllisiä, vaan jatkuvasti kehittää ja optimoida toimintoja yhteiseksi hyväksi. Kun raamit ja prosessit on kunnossa, on helpompi keskittyä liiketoiminnan tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Käytännönläheinen lähestyminen

Paras ratkaisu löytyy usein silloin kun alusta asti voimme miettiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia yhdessä. Kun asian selittää ja perustelee, se on helpommin ymmärrettävää ja selventää sitä, miksi meiltä vaaditaan tiettyä toimintatapaa. Mikä on logiikka ja tarkoitus kulloisenkin sääntelyn taustalla? Kun vaikeat asiat käännetään mahdollisimman selkeiksi ja käytännönläheisiksi, on kaikkien helpompi noudattaa niitä. Lisäksi kannattaa panostaa ennakolliseen ja aikaiseen neuvontaan sekä tehdä vaikuttavuusarviointeja: mikä on kulloinkin tehokkain tapa onnistumisen ja lopputuloksen kannalta?

Organisaatiossa jokainen tuntee parhaiten oman työnsä ja siksi yhteistyöllä riskit ja mahdollisuudet löytyvät parhaiten. Näin myös kokonaisuudesta tulee käytännönläheinen ja siihen on helpompaa sitoutua.

Kun suunnitteilla on esimerkiksi uusi toimintamalli tai palvelu asiakkaille, yhteistyöllä varmistetaan alusta asti, että toimintamalli vastaa sääntelyn vaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä uuteen toimintamalliin mahdollisesti liittyviä riskejä ja varmistaa mallin tehokas käyttöönotto.

Miten edistämme yhteistyötä

Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on laki ja compliance -osastolla hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat ja lähtökohdat:

  • pidä mielessä, mitä yritys tavoittelee ja mitkä ovat liiketoiminnan raamit
  • huomioi juridiseen neuvoon liittyvä liiketoiminnan konteksti
  • tee aktiivista yhteistyötä liiketoiminnan kanssa ja käännä pykälät liiketoiminnan kielelle: mitä kyseisellä sääntelyllä tarkoitetaan, mikä on meidän kannalta keskeistä ja millaisia toimintamahdollisuuksia meillä on. Auta tekemään hyviä ja oikeita ratkaisuja
  • ole mahdollisimman selkeä ja pragmaattinen, älä tee asioista tarpeettoman monimutkaisia
  • kommunikoi ja pidä yhteyttä aktiivisesti
  • integroi ja systematisoi valvontaa liiketoiminnan prosesseihin
  • kouluta ja jalkauta toimintaa jatkuvasti organisaatioon.

Kun työskentelemme sujuvasti yhdessä ja pidämme mielessä yhteisen päämäärän, onnistumme parhaiten lopputuloksen suhteen.

Henkilö hymyilee kameraan.

Piia Vuoti

  • Lakiasiainjohtaja