Ilmakuva Veritaksen värikkäästä pääkonttorista, Retoriikasta, jonka katolla on kymmeniä aurinkopaneeleja.

Askelmerkkejä kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua – Veritas laati sijoitusten ilmastotiekartan

22.12.2021, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritas Eläkevakuutus tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistösijoitusten osalta tavoitteena on hiilineutraalius jo vuonna 2030. Veritaksen uudessa sijoitusten ilmastotiekartassa määritellään toimenpiteitä ja välitavoitteita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

”Vuonna 2020 päivitimme sijoitussalkkumme ilmastotavoitteet. Nyt tuomme ilmastotavoitteisiimme enemmän konkretiaa ja julkaisemme sijoitusten ilmastotiekartan täydentämään sijoitusten ilmastopolitiikkaa”, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen.

Veritas aloitti ilmastotiekarttansa määrittelemällä välitavoitteet listatuille osakesijoituksille ja suorille kiinteistösijoituksille, sillä näistä omaisuusluokista mitattavaa dataa on tällä hetkellä parhaiten saatavilla. Ilmastotiekartan on tarkoitus laajentua tulevaisuudessa myös muihin omaisuusluokkiin.

”Vastuullisuustyö on pitkäjänteistä työtä, joka etenee askel kerrallaan. Nyt julkaisemamme ilmastotiekartta on vasta ensimmäinen lajiaan eikä ole vielä täydellinen. Tavoitteenamme on datan kattavuuden parannuttua laajentaa ilmastotiekartta kattamaan useampia omaisuuslajeja tulevaisuudessa – tämä dokumentti tulee siis muuttumaan ajan kanssa”, kertoo Veritaksen vastuullisuuspäällikkö Eveliina Leino.

Veritaksen ilmastotiekartan välitavoitteet ja toimenpiteet:

Listatut osakesijoitukset:

  • hiilijalanjälki -30 % vuoteen 2025 mennessä
  • hiilijalanjälki -50 % vuoteen 2030 mennessä
  • hiilineutraalius 2035

Suorat kiinteistösijoitukset:

  • hiilijalanjälki -80 % vuoteen 2025 mennessä
  • hiilineutraalius 2030

Keskeiset toimenpiteet välitavoitteiden saavuttamiseksi osakesijoituksissa ovat siirtymä vähähiilisiin indekseihin, vaikuttaminen sijoituskohteisiin niiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä tarvittaessa poistuminen hiili-intensiivisistä kohteista. Kiinteistöpuolella panostetaan vihreään sähkö- ja lämmitysenergiaan sekä energiatehokkuushankkeisiin, joilla vähennetään energiankulutusta.

Omistajaohjauksen politiikka uudistettiin ja laajennettiin

Ilmastotiekartan lisäksi Veritaksen omistajaohjauspolitiikkaa päivitettiin. Päivityksen yhteydessä politiikka laajennettiin kattamaan suorien osakesijoitusten lisäksi myös rahastosijoitukset. Omistajaohjauksessa otetaan entistä laajemmin huomioon vastuullisuuskysymykset

”Omistajaohjauksen periaatteissa linjataan, millainen omistaja olemme, mitkä ovat odotuksemme ja miten käytämme omistuksistamme johtuvia oikeuksia. Kannustamme omistamiamme yhtiöitä ja sijoitusrahastoja esimerkiksi raportoimaan ympäristövaikutuksistaan sekä asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi”, summaa Vatanen.

Lue myös: