Flygbild av Veritas mångfärgade huvudkontor Retoriikka. På dess tak finns tiotals solpaneler.

Riktmärken för en klimatneutral placeringsportfölj – Veritas utarbetade en klimatplan för placeringar

22.12.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring eftersträvar en klimatneutral placeringsportfölj senast 2035. För fastighetsplaceringar är målet klimatneutralitet redan 2030. I Veritas nya klimatplan för placeringar fastställs åtgärder och etappmål för att uppnå klimatmålen.

”År 2020 uppdaterade vi klimatmålen för vår placeringsportfölj. Nu gör vi våra klimatmål mer konkreta och publicerar en klimatplan för placeringar för att komplettera vår klimatpolicy för placeringar”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Veritas inledde sin klimatplan med att fastställa etappmål för noterade aktieplaceringar och direkta fastighetsplaceringar, eftersom det för närvarande finns bäst tillgång till mätbara data om dessa tillgångsklasser. Avsikten är att klimatplanen i framtiden ska utvidgas till att omfatta även andra tillgångsklasser.

”Hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete som framskrider steg för steg. Den klimatplan som vi nu publicerar är bara den första i sitt slag och ännu inte komplett. Vårt mål är att utvidga klimatplanen till att omfatta flera tillgångsslag i framtiden när datatäckningen har förbättrats – det här dokumentet kommer alltså att förändras med tiden”, säger Veritas hållbarhetschef Eveliina Leino.

Etappmål och åtgärder i Veritas klimatplan:

Noterade aktieplaceringar:

  • koldioxidavtryck -30 % senast 2025
  • koldioxidavtryck -50 % senast 2030
  • klimatneutralitet 2035

Direkta fastighetsplaceringar:

  • koldioxidavtryck -80 % senast 2025
  • klimatneutralitet 2030

De viktigaste åtgärderna för att uppnå etappmålen för aktieplaceringar är att övergå till koldioxidsnåla index, påverka placeringsobjekten för att minska deras koldioxidavtryck och vid behov att avstå från koldioxidintensiva objekt. På fastighetssidan satsar man på grön el- och uppvärmningsenergi samt energieffektivitetsprojekt som minskar energiförbrukningen.

Policyn för ägarstyrning förnyades och utvidgades

Utöver klimatplanen uppdaterades Veritas policy för ägarstyrning. I samband med uppdateringen utvidgades policyn till att omfatta inte bara direkta aktieplaceringar utan även fondplaceringar. I ägarstyrningen beaktas hållbarhetsfrågor i allt större utsträckning

”I principerna för ägarstyrning drar vi upp riktlinjer för vilken slags ägare vi är, vilka våra förväntningar är och hur vi utövar de rättigheter som grundar sig på vårt innehav. Vi uppmuntrar de bolag och placeringsfonder som vi äger att till exempel rapportera om sina miljökonsekvenser och att sätta upp ambitiösa mål för att begränsa klimatförändringen och minska den negativa miljöpåverkan”, sammanfattar Vatanen.

Läs också: