Eläkevakuutusten määrä kasvoi 8 prosenttia Veritaksen vuoden alkupuoliskolla

23.8.2019, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritaksen yrittäjäasiakaskunta kasvoi voimakkaasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön strategian mukaisesti: TyEL- ja YEL-eläkevakuutusten määrä kasvoi noin 8 prosenttia[1]. Koko vuoden 2019 maksutulon arvioidaan nousevan 5,8 prosenttia[2]. Sijoitukset tuottivat 5,1 prosenttia. Pitkän aikavälin reaalituotto on yli neljä prosenttia. Vakavaraisuus oli 127,1 prosenttia.

Yrittäjien YEL-vakuutuksen ottaneiden lukumäärä kasvoi Veritas Eläkevakuutuksessa 12 641:een vuoden alkupuoliskon aikana. Tämä vastaa 7,8 prosentin vuosikasvua[1]. Työnantajien TyEL-vakuutusten lukumäärä oli vastaavasti 8 759, mikä tarkoittaa 7,9 prosenttia kasvua[1]. Eläkkeensaajien määrä kasvoi 36 632:een (31 519[3]).

”Haluamme olla paras eläkeyhtiö yrittäjävetoisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Vahvana jatkunut kasvu YEL-asiakassegmentissä eli yrittäjien keskuudessa on erityisen ilahduttavaa. Se osoittaa, että olemme tehneet asioita oikein”, sanoo toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Veritas Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia yhdistyivät 1.1.2019. Koko vuoden vertailukelpoisen yhteenlasketun maksutulon arvioidaan 31.12.2019 nousevan edellisvuodesta 5,8 prosenttia 622,6 miljoonaan euroon.

Hyvä sijoitustuotto: 5,1 prosenttia

Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 prosenttia vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Omaisuuslajeista paras tuotto, 8,5 prosenttia, oli osakesijoituksilla, joista noteeratut osakkeet tuottivat 10,3 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhteensä 172,8 miljoonaa euroa.

Pitkällä aikavälillä Veritaksen sijoitusten reaalituotto on ollut yli neljä prosenttia. Reaalituotto vuodesta 1997 oli 4,3 prosenttia ja nimellinen tuotto 5,9 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden reaalituotto oli 4,5 prosenttia ja vastaava nimellistuotto 5,1 prosenttia. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa eläkesijoitusten oletetaan vuodessa saavuttavan keskimäärin 3,5 prosentin reaalituoton.

”Veritaksella on tänä vuonna ollut hieman varovainen allokointi riskillisiin omaisuuslajeihin verrattuna eläkeyhtiöihin keskimäärin, mikä heijastuu vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tuottoon. Näemme edelleen monia huolenaiheita ja uhkia maailmantaloudessa. Uskomme, että tässä vaiheessa on järkevää jatkaa maltillisella ja hyvin hajautetulla salkulla”, sanoo Veritaksen varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring.

”Historiallisen matalat korot viittaavat taantumaan tai ainakin heikompaan kasvuun tulevaisuudessa, kun taas osakemarkkinat ovat etenkin Yhdysvalloissa jatkaneet voimakasta nousuaan. Tämä kahtiajako on hieman yllättävä. Elokuu on kuitenkin alkanut negatiivisemmalla markkinavireellä. Syksy voi taas olla hyvin epävakaa”, Bergring ennustaa.

Veritaksen vakavaraisuuspääoma oli kesäkuun lopussa 789,5 miljoonaa euroa. Eläkevaroja oli suhteessa vastuuvelkaan 127,1 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 2,3-kertaisesti suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Yhdistyminen Pensions-Alandian kanssa kantaa hedelmää
Veritas on toiminut kuusi kuukautta sulautumisesta ahvenanmaalaisen Pensions-Alandian kanssa. Fuusion operatiiviset osat on nyt saatu päätökseen, ja synergiavaikutukset näkyvät jo tämän vuoden tuloksessa.

”Olemme kertoneet, että sulautumisen pitäisi tuoda lähes miljoonan euron synergiavaikutukset. Suuri osa tästä on jo nähtävissä, kun hoitokustannustaso on parantunut 4,4 prosenttiyksiköllä viime vuoden tasosta”, Carl Pettersson sanoo.

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS
Markkinointiviestintä

Liitteet

Tuloskatsaus 1–6/2019

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Carl Pettersson, p. 010 550 1600
Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Niina Bergring, p. 010 5501 882, 040 8221 514
Talousjohtaja Tommy Sandås, p. 010 5501 786, 050 593 0138

Veritas Eläkevakuutus on työeläkevakuuttamisen kokenut ammattilainen. Toimintamme perustuu henkilökohtaiseen yhteydenpitoon ja ensiluokkaiseen palveluun. Tavoitteemme on olla pienen ja keskisuuren yrityksen ja yrittäjän paras työeläkekumppani. Lisää meistä osoitteessa veritas.fi.

[1] Verrattuna Veritakseen ja Pensions-Alandiaan yhteenlaskettuna 30.6.2018 (pro forma). Veritas Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia yhdistyivät 1.1.2019.

[2] Verrattuna Veritakseen ja Pensions-Alandiaan yhteenlaskettuna 31.12.2018 (pro forma). Veritas Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia yhdistyivät 1.1.2019.

[3] Veritas Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia yhdistyivät 1.1.2019. Vuoden 2018 vertailuluku on Veritaksen luku ennen yhdistymistä.