Yrittäjä puhelimessa vakuutusneuvojan kanssa.

Kysymyksiä ja vastauksia YEL-uudistuksesta

29.8.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Hallituksen esitys yrittäjän eläkelain (YEL) uudistamiseksi on herättänyt huolta yrittäjien keskuudessa. Kokosimme vastauksia kysymyksiin YEL-uudistuksesta.

Mikä uudistuksessa muuttuu?

YELin perusta pysyy ehdotetussa uudistuksessa samanlaisena kuin tällä hetkellä. Vakuuttamisvelvollisuuteen ei ole tulossa muutoksia ja samoin YEL-työtulon määritelmä pysyy ennallaan. Esityksessä ehdotetaan, että YEL-työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja täsmennetään. Tavoitteena on, että työtulon määrittäminen olisi yhdenmukaista eri eläkeyhtiöiden välillä.

Lähtökohdaksi on otettu yksityisen sektorin mediaanipalkat eri aloilla. Työtuloon vaikuttavat kuitenkin edelleen muutkin asiat, ja yrittäjien yksilöllinen tilanne otetaan arvioinnissa huomioon kuten ennenkin. Kokonaan uutta on, että lakiesityksen mukaan eläkeyhtiön on myös tarkistettava YEL-työtulo säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Onko yrittäjä aikaisemmin saanut itse päättää työtulonsa?

Lain mukaan ei. Laissa todetaan, että eläkeyhtiö vahvistaa YEL-työtulon. Käytännössä eläkeyhtiöt ovat kuitenkin kokonaisharkinnassaan antaneet liian suuren painoarvon yrittäjän omalle arviolle. Finanssivalvonta huomautti tästä tarkastuksessaan viime vuonna ja edellytti yhtiöiltä toimenpiteitä, jotta YEL-työtulot määritetään lain edellyttämälle tasolle.

Hallituksen ehdotuksessa tätä lainkohtaa täsmennetään, jotta tulkinta yhtiöissä yhdenmukaistuu ja vastaa työtulon oikeaa määritelmää. Työtulon tulee vastata vuosipalkkaa, jota yrittäjä joutuisi maksamaan itse tekemästään työstä toiselle, yhtä ammattitaitoiselle henkilölle.

Mitä asioita työtulon määrittelyssä otetaan huomioon?

Työtulon määrittely ei perustu ainoastaan mediaanipalkkaan, vaan eläkeyhtiöiden pitää asiaa käsitellessään käyttää kokonaisharkintaa. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi toiminnan osa-aikaisuus ja kausiluonteisuus, yrityksen toimiala, alue, yritystoiminnan koko ja laskutustiedot sekä yrittäjän kokemus alalta. Tarkempaa tietoa näistä saadaan myös yrittäjältä itseltään.

Jos taustatietoihin perustuva lähtökohta työtulon oikeasta tasosta ei osu kohdalleen, yhteisen näkemyksen löytäminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta eläkeyhtiön ja yrittäjän välillä. Veritaksessa asiakkaan oma vakuutusneuvoja auttaa ja neuvoo työtulon määrittämisessä ja käy mielellään tätä keskustelua yrittäjän valitsemassa kanavassa.

Ollaanko YEL-maksuja nostamassa?

YEL-maksuprosentit pysyvät samana. Jos yrittäjän YEL-työtulo on oikein mitoitettu, maksuihin ei tule muutoksia. Esimerkiksi pienituloisella tai osa-aikaisella yrittäjällä YEL-työtulo ei lakimuutoksen johdosta muutu lainkaan, jos työtulo on ollut oikein mitoitettu.

Lakimuutoksella halutaan sen sijaan puuttua niihin työtuloihin, jotka eivät vastaa työpanoksen arvoa. Yrittäjän elintaso saattaa olla korkeakin ja jos jotain sattuu, minimi-YELin perusteella myönnettävät etuudet (esimerkiksi sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläke) eivät riitä turvaamaan toimeentuloa.

Lakimuutokseen on sisällytetty tiettyjä rajoituksia, jotta muutokset eivät vaikuttaisi liian rajusti heti alkuun niihin yrittäjiin, joiden työtulot ovat olleet liian matalalla tasolla. Siirtymäaikana vuosina 2023–2025 korotukset on rajattu 8 000 euroon tai 20 prosenttiin.

Teen töitä useammalla alalla. Minkä alan mediaanipalkan mukaan eläkkeeni määritellään?

Tämä riippuu siitä, minkälainen oman yrittäjätyön yhdistelmä on. Jos jokin toimiala muodostaa valtaosan yrittäjätoiminnasta, on sen mediaanipalkka luonteva lähtökohta yrittäjätyön arvon määrittämisessä. Jos taas yrittäjä työskentelee esimerkiksi suhteellisen tasaveroisesti kahdella eri toimialalla, toimialojen mediaanipalkkojen yhdistäminen on hyvä lähtökohta yrittäjätyön kokonaisuuden arviointiin.

Entä jos haluaisin huolehtia sosiaali- ja eläketurvastani itse?

Suomen eläkejärjestelmässä eläkevakuuttaminen hoidetaan kollektiivisesti ja vakuutusluonteisesti. Nykyisessä muodossaan eläkejärjestelmästä ei voi irtaantua omalla päätöksellä, vaan kaikki työssä käyvät kerryttävät omaa eläkettään. Kansan- ja takuueläke turvaavat perustoimeentulon, jos työeläke jää pieneksi tai sitä ei ole ollenkaan.

Kukaan meistä ei tiedä tulevien elinpäiviemme määrää tai kuinka monta niistä päivistä saamme viettää terveenä. YEL-työtulon mukaan määräytyvä työkyvyttömyyseläke turvaa koko loppuelämän toimeentulon riippumatta siitä, minkä ikäisenä työkyvyttömäksi tulee. Työtulo on myös yrittäjän työttömyysturvan, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan sekä vanhuuseläkkeen ja perhe-eläkkeen perusta. Yksityisillä vakuutuksilla ei saa YELin kaltaista, elinikäistä turvaa. Vakuutusluonteeseen kuuluu, että maksettu eläke pysyy tallessa, vaikka yrittäjän oma yritys ajautuisi konkurssiin.

Tulenko saamaan eläkkeeni?

Valtio osallistuu yrittäjien eläkkeiden maksamiseen ja takaa rahoituksen riittävyyden. Karttuneilla eläkkeillä on perustuslain takaama omaisuudensuoja, ja ne on sidottu eläkkeiden ostovoiman turvaavaan indeksiin. Vastaus kysymykseen on siis kyllä. Eläkettä maksetaan elämäsi loppuun asti riippumatta siitä, kuinka kauan elät.

Jos kuolen ennen eläkkeelle jäämistä, mihin maksamani rahat menevät?

Rehellinen vastaus on, että mitään rahaa ei siinä vaiheessa ole jaettavaksi. Koska yrittäjien eläkkeitä ei rahastoida, kaikki yrittäjien tällä hetkellä maksamat YEL-vakuutusmaksut menevät suoraan nykyisten jo eläkkeellä olevien yrittäjien YEL-eläkkeiden maksuun ja valtio maksaa sen osuuden, johon nykyiset vakuutusmaksut eivät riitä.

YEL-turvan kokonaisuuteen kuuluu vanhuuden ja sairastumisen turvan lisäksi kuitenkin vielä perhe-eläke, jota maksetaan yrittäjän kuoleman jälkeen hänen puolisolleen ja lapsilleen. Yrittäjän perhe saa perhe-eläkkeen, jonka määrä perustuu yrittäjän työtulon tasoon. Leskeneläkettä voi saada leskeksi jäänyt avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Lapset saavat lapseneläkettä 20-vuotiaiksi asti.

*

Jäikö kysyttävää? Lähetä meille kysymyksesi osoitteeseen viestinta(at)veritas.fi.

Lue myös:

Avainsanat: