Työelämästä todettua: Kevytyrittäjyydellä voi kokeilla omaa liikeideaa ennen Y-tunnuksen hankkimista

4.4.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Niin kevytyrittäjyyden kuin heitä palvelevien laskutusyritystenkin määrät kasvavat vuodesta toiseen. Laskutuspalveluja tarjoavien yritysten edustaja Uusi työ ry:n mukaan kevytyrittäjiä oli Suomessa noin 150 000 vuonna 2020, kun vuonna 2019 heitä oli hieman alle 122 000. Työelämältä vaaditaan nykyään tietynlaista joustavuutta, ja ihmiset saattavat tehdä töitä useammalle eri taholle. Niin kevytyrittäjyys kuin toiminimiyrittäjyyskin sopivat loistavasti tähän menoon. Kevytyrittäjyys on myös oiva väylä yrittäjäksi ryhtymiseen. Mutta milloin siirtymä kannattaa ja millä resursseilla sen voisi tehdä?

Laskutuspalvelu Zervantin Suomen markkinointivastaava Anna Kauppilan mukaan täysipäiväiseksi yrittäjäksi saattaa olla hyvä siirtyä kevytyrittäjyydestä silloin, kun huomaa, että omille tuotteille tai palveluille on tarpeeksi kysyntää ja tuloja alkaa olla runsaasti. Toki myös oma halu toimia yrittäjänä päätoimisesti ratkaisee.

Yrittäjän talous mietityttää

Taloudelliset seikat ovatkin juuri niitä, mikä yrittäjyydessä monia epäilyttää. Askel laskutuspalvelun käyttäjästä oman yrityksen byrokratian hallintaan tuntuu valtavalta. Mistä siirtymää harkitseva kevytyrittäjä voisi saada apua näin suuren liikkeen tekemiseen? Kauppila suosittaa uusyrityskeskuksia, jotka tarjoavat auttavaa kättä yrityksen perustamista pohtivalle.

”Heiltä saa neuvoja liikeidean suunnittelusta ja sen kannattavuuden laskemisesta, sekä siitä mikä yritysmuoto olisi itselle paras ja mitä laskutuspalvelua käyttää”, hän kertoo. Vertaistukea voi puolestaan saada erilaisista yrittäjille tarkoitetuista Facebook-ryhmistä.

”Periaatteessa voit pysyä kevytyrittäjänä, vaikka et olisikaan palkkatyössä, mutta kevytyrittäjille suunnattujen laskutuspalveluiden palvelumaksut käyvät nopeasti turhan suuriksi”, Kauppila huomauttaa.

Kevytyrittäjä ei myöskään ole oikeutettu yrittäjän vero- ja rahoitusetuuksiin, kuten esimerkiksi starttirahaan tai mahdollisuuteen tehdä tarvitsemasi hankinnat oman yrityksen rahoilla, jolloin arvonlisäverot voi vähentää verotuksessa.

Laki ei tunne kevytyrittäjyyttä

Vaikka monia hermostuttaakin yrittäjän joskus epävakaalta tuntuva talous, kevytyrittäjyys on Kauppilan mukaan helppo tapa kokeilla, mihin kaikkeen omasta liikeideasta on ja kannattaako se taloudellisesti.

Lainsäädäntö ei erota kevytyrittäjää erilliseksi työnteon muodoksi, minkä johdosta kevytyrittäjältä palveluja tilaava taho saatetaan oikeudellisesti tulkita hänen työnantajakseen, tai kevytyrittäjä tulkitaan yrittäjäksi. Kevytyrittäjä voidaan verotuksellisesti tulkita palkansaajaksi, mutta eläkkeiden ja työttömyysturvan näkökulmasta he saattavatkin olla yrittäjiä.

”Kannattaa muistaa, että esimerkiksi työttömyysturvaan vaikuttaa tehdyn työn määrä, ei se, onko kevytyrittäjä vai toiminimiyrittäjä”, Kauppila sanoo. ”Päätoiminen toiminimiyrittäjyys voi antaa paremman mahdollisuuden keskittyä kokonaan omien tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen, ja siten varmistaa, että saa tarpeeksi tuloja.”

Toiminimen perustaminen on helpompaa kuin luullaan

Yritystä perustaessa on hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma, jonka kautta tulee pohdittua muun muassa liiketoiminnan toteuttamista, mahdollisia kilpailijoita ja kuinka erottua heistä, sekä lopulta yritystoiminnan kannattavuutta, eli kuinka paljon myyntiä tulee tehdä saadakseen tuottoa. Toiminimi tuo mukanaan vastuita, joita kevytyrittäjällä ei ole. Näitä ovat hallinnolliset tehtävät kuten kirjanpito, yrittäjän vakuutusten hoitaminen sekä verotukseen liittyvät asiat.

YEL-vakuutus on lain mukaan pakollinen myös kevytyrittäjälle, mikäli hän on 18–67-vuotias, työskentelee yrittäjänä vähintään neljän kuukauden ajan ja työtulot ovat vähintään 8 261,71 € (vuonna 2022). Työeläkeyhtiö pystyy vakuuttamaan tehdyn työn siitä riippumatta, tapahtuuko kevytyrittäjyys eläkelakien näkökulmasta yrittäjänä tai työntekijänä.

Toiminimen perustaminen ei Kauppilan mukaan ole nykyään niin vaikeaa kuin monet ajattelevat. Siihen löytyy kattavia oppaita, eikä se vaadi kuin muutaman askeleen. Erityisesti päätoimisena yrittäjänä toiminimellä voi säästää rahaa laskutuspalveluissa.

”Jos rahansaanti jännittää, toiminimiyrittäjänä voi hakea starttirahaa ja rahoitusta yritykselleen”, Kauppila kannustaa.