Työelämästä todettua: Siirtymä yrittäjästä työnantajaksi on uran suurimpia askelia

20.1.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Työntekijän palkkaaminen tuo paljon uusia vastuita ja velvollisuuksia, jotka eivät jää rekrytointiin ja palkanmaksuun. Työntekijöiden johtaminen, tukeminen ja ohjaaminen vie aikaa, mutta toisaalta työntekijän hankkiminen vapauttaa yrittäjän resursseja. Yrittäjän tulee miettiä tarkasti, millaista osaamista yritys kaipaa, mitä työntekijä tuo yritykselle ja onko palkkaukseen taloudellisia edellytyksiä.

Ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista yrittäjän on pohdittava esimerkiksi sitä, millaisia kustannuksia työntekijä tietää. Työnantajan maksettavaksi tulee palkan lisäksi erilaisia työnantajamaksuja, kuten esimerkiksi sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

17 vuotta täyttäneille vakituisille työntekijöille tarvitaan lisäksi lakisääteinen TyEL-vakuutus, kun heidän ansionsa nousevat vähintään 62,88 euroon kuukaudessa vuonna 2022. TyEL-vakuutus tarjoaa turvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Työeläkeyhtiö auttaa ja neuvoo yrittäjiä kaikissa mieltä askarruttavissa vakuutusasioissa.

Apua TE-toimistosta

Digimarkkinointitoimisto Flumenian perustaja Sanna Virtanen kertoo työnantajan lakisääteisten vastuiden ja velvoitteiden määrän tulleen yllätyksenä. ”Pakolliset asiat tiesin, kun olen itsekin ollut työntekijänä, mutta se mikä kaikki on lakisääteistä ja mikä ei, oli minulle epäselvää.”

Virtanen kertoo käyneensä TE-palveluiden tarjoaman maksuttoman Työllistä taidolla -koulutuksen, joka neuvoo yrittäjiä työnantajuuteen liittyvissä asioissa. Lakisääteiset velvollisuudet on tärkeää ottaa selville, kun suunnittelee ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista.

”Vakuutusasiat olivat minusta selkeämpiä, sillä senhetkinen kirjanpitäjäni auttoi niissä”, Virtanen toteaa.

Henkilökemiat ja yrityksen tulevaisuus mietityttävät

Virtanen palkkasi ensimmäisen työntekijänsä syksyllä 2020 ja toisen kesällä 2021. Markkinointipalvelujen kysyntä oli kasvanut niin kovaksi pandemiasta huolimatta, että tämän ison askeleen ottaminen tuli tarpeen työtaakan helpottamiseksi. Parikin asiaa jännitti.

”Kysynnän kasvu oli nopeaa vuonna 2020, mutta tiesin, että osa palveluiden myynnistä tuli siitä, että yritykset saivat koronatukia ja halusivat niiden turvin kehittää markkinointia ja markkinointistrategista tekemistään”, Virtanen muistelee. ”Mietitytti, että pysyykö kysyntä tilanteen normalisoiduttuakin.”

Vakituisten työntekijöiden palkkaamiselle on nykyään vaihtoehtoja. Virtanen kertoo miettineensä myös kumppanien ja freelancerien käyttämistä, mutta päätyi lopulta siihen, että omalle yritykselle paras ratkaisu on palkata vakituisia.

”Huomasin häviäväni yksinyrittäjänä toimistoille palveluiden myynnissä ja tarjonnassa. Siksi halusin lähteä kasvattamaan yritystäni ottamalla työntekijöitä, jotka sitoutuvat palveluiden kehittämiseen ja yrityksen kasvattamiseen”, hän perustelee. “Käytämme säännöllisesti kumppaneita palvelutarjontamme laajentamiseen, mutta halusin kuitenkin rakentaa ydinosaamistamme oman tiimin kanssa. Tähän työhön freelancer tai kumppani eivät välttämättä ole saatavilla tarvittaessa toisin kuin vakituinen työntekijä.”

Pienessä organisaatiossa vaaditaan ongelmanratkaisukykyä

Yrittäjän on punnittava hyvin tarkasti yrityksensä tarpeita miettiessään rekrytoimista. Mihin oma yritys on menossa ja millaista osaamista valittu suunta vaatii? Pienellä yrityksellä ei ole selkeitä rooleja, joihin ihmisiä voidaan asettaa, vaan ensimmäisten työntekijöiden asenteen on oltava kohdallaan, jotta he menestyisivät tehtävissään. Toinen huolenaihe Virtaselle olikin se, löytäisikö hän työntekijän, joka olisi Flumeniaan sopiva sekä osaamiseltaan että persoonaltaan. Kanavia löytää työntekijöitä on sosiaalisen median ansiosta monia.

”Olen itse aktiivinen LinkedInissä ja halusin, että työntekijäni on myös. Tein virallisen rekryilmoituksen, mutta en käyttänyt maksullista mainontaa, vaan tein löydön omasta verkostostani. Ensimmäiset haastateltavat henkilöt olivat aiemmin tuntemiani, mutta haastattelin myös ennestään tuntemattomia”, Virtanen kertoo. Hänen ensimmäinen työntekijänsä oli jonkin verran tuttu työn kautta, kun taas toinen ennalta vieras.

Itsenäisesti työskentelemään tottuneelle yrittäjälle työntekijöiden hankkiminen on merkittävä oppimisen paikka, sillä työnantajan rooli on luonnostaan hyvin erilainen. Virtanen myöntää, että liiketoiminnan tulevaisuus jännittää jatkuvasti, sillä toimintaympäristö on vaikeasti ennakoitavissa.

”Minua ei kiinnosta työnhakijoissa niinkään se, mitä he aiemmin ovat tehneet, vaan se, miten he ratkaisevat ongelmatilanteita ja miten oma-aloitteisia sekä valmiita kantamaan vastuuta he ovat”, hän kuvailee. Pienessä organisaatiossa on paljon liikkuvia osia, eivätkä prosessit ole valmiita, mikä vaatii myös työntekijältä erilaista suhtautumista kuin isommissa organisaatioissa.

”Vierastan työnhaussa termiä ’yrittäjämäinen asenne’, mutta siihen kiteytyy se, miten asioihin suhtautuu. Monta asiaa tehdään ensimmäistä kertaa, moni asia on kesken ja työn tekemisen tapoja luodaan lennosta”, Virtanen tiivistää.

Työntekijät mukaan kehittämään toimintaa

Jos yritys näyttää kulkevan kasvun suuntaan, kannattaa Virtasen mukaan vain uskaltaa tehdä päätös työntekijöiden palkkaamisesta. Kaikkia vaihtoehtoja kannattaa tarkastella, esimerkiksi palkkatukea on mahdollista saada. Virtanen painottaa kommunikaation tärkeyttä.

”Ota työntekijät mukaan yrityksen kehittämiseen esimerkiksi sisäisillä valmennuksilla, joilla parannetaan tiimityöskentelyä ja yrityksen toimintatapoja. Itselle jotkin asiat ovat täysin selkeitä, mutta ne täytyy osata jakaa työntekijöiden kanssa.”