Fakta om förvärvslivet: Övergången från företagare till arbetsgivare är ett av de största stegen under karriären

20.1.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Att anställa en medarbetare medför många nya ansvar och plikter – inte bara sådana som berör rekrytering och lön. Att leda, stötta och handleda anställda är tidskrävande, men å andra sidan frigör det entreprenörskapsresurser. Företagaren bör fundera noggrant över vilken typ av kompetens företaget behöver, vad den anställde tillför företaget, och om det finns ekonomiska förutsättningar att anställa.

Innan man rekryterar den första medarbetaren ska företagaren fundera över till exempel vilka kostnader den anställde tillfogar. Utöver lönen ska arbetsgivaren betala olika arbetsgivaravgifter som sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremien och olycksfalls- och grupplivförsäkringspremien.

Tillsvidareanställda över 17 år behöver också en lagstadgad ArPL-försäkring när inkomsten stiger till minst 62,88 euro i månaden år 2022. ArPL-försäkringen ger skydd för ålderdom, arbetsoförmåga eller familjeförsörjarens död. Arbetspensionsbolaget hjälper och råder företagare i alla försäkringsärenden och -frågor.

Hjälp från TE-byrån

Sanna Virtanen, grundaren av den digitala marknadsföringsbyrån Flumenia, säger att mängden av arbetsgivarens lagstadgade ansvar och skyldigheter kom som en överraskning. ”Jag visste de obligatoriska sakerna när jag var anställd själv, men vad som är lagstadgat och vad som inte, det var oklart för mig.”

Virtanen berättar att hon har gått den kostnadsfria Sysselsätt skickligt -utbildningen som erbjuds av TE-tjänster. Den ger råd till företagare i anställningsfrågor. Det är viktigt att ta reda på juridiska ansvar när man planerar att anställa sin första anställda.

”Försäkringsärendena var tydligare för mig, eftersom min dåvarande revisor hjälpte till med dem, säger Sanna Virtanen.

Personkemin och företagets framtid väcker tankar

Sanna Virtanen anställde sin första medarbetare hösten 2020 och sin andra sommaren 2021. Efterfrågan på marknadsföringstjänster hade vuxit så starkt trots pandemin att det blev nödvändigt att ta detta stora steg för att lätta på arbetsbördan. Ett par saker skapade spänning.

”Efterfrågetillväxten var snabb 2020, men jag visste att en del av försäljningen av tjänster kom från företag som fick coronasubventioner och använde dem för att utveckla sin marknadsföring och marknadsföringsstrategi”, minns Virtanen. ”Jag undrade om efterfrågan skulle återstå även efter att situationen återgått till det normala.”

Det finns idag alternativ för fast anställda. Virtanen berättar att hon även funderat på att använda partners och frilansare, men i slutändan kom hon fram till att den bästa lösningen för det egna företaget är att anställa fast personal.

”Jag märkte att som enskild ägare förlorade jag mot byråar i försäljning och utbud av tjänster. Därför ville jag börja utvidga mitt företag genom att anställa medarbetare som är engagerade i att utveckla tjänster och utöka verksamheten”, förklarar hon. ”Vi använder regelbundet partners för att utöka vårt tjänsteutbud, men jag ville ändå bygga upp vår kärnkompetens med ett eget team. Till skillnad från en fast anställd kan det hända att en frilansare eller partner inte är tillgänglig precis då man skulle behöva hjälp.”

I en liten organisation krävs det problemlösningsförmåga

Företagaren ska mycket noga väga företagets behov under rekryteringsinitiativ. Vart är företaget på väg och vilken typ av expertis kräver den valda inriktningen? Ett litet företag har inga tydliga roller där människor kan placeras, utan attityden hos de första anställda måste vara rätt för att de ska lyckas i sina jobb. En annan oro för Sanna Virtanen var om hon skulle hitta en medarbetare som skulle passa för Flumenia både vad gäller kompetens och personlighet.

Det finns många kanaler att hitta medarbetare tack vare sociala medier. ”Jag är själv aktiv på LinkedIn och ville att min medarbetare också skulle vara det. Jag skrev ett officiellt rekryteringsmeddelande men utnyttjade ingen betald reklam, utan gjorde en upptäckt i mitt eget nätverk. De första intervjuade var sådana som jag kände sedan tidigare, men jag intervjuade också personer som var inte bekanta”, säger Virtanen. Hennes första anställde var i någon mån bekant genom jobbet, den nästa inte.

För en entreprenör som är van vid att arbeta självständigt är att skaffa anställda en viktig plats att lära sig, eftersom arbetsgivarens roll i sig är väldigt annorlunda. Virtanen medger att verksamhetens framtid ständigt är spänd, eftersom verksamhetsmiljön är svår att förutse.

”Jag är inte så mycket intresserad av vad arbetssökande har gjort tidigare, utan av hur de löser problemsituationer och hur proaktiva och villiga de är att ta ansvar”, beskriver hon. En liten organisation har många rörliga delar och processerna är inte kompletta, vilket också kräver en annan inställning från medarbetaren än i större organisationer.

”I ett jobbsökande tycker jag inte om termen ’entreprenörsattityd’, men den kristalliserar hur människan förhåller sig i saker. Många uppgifter görs ju för första gången, många saker pågår och arbetssätt skapas i farten”, sammanfattar Sanna Virtanen.

Medarbetare involverade i att utveckla verksamheten

Om företaget ser ut att gå i riktning mot tillväxt är det enligt Virtanen värt att våga ta ett beslut om att anställa medarbetare. Det lönar sig att kolla på alla alternativ, till exempel går det att få lönebidrag. Hon framhåller vikten av kommunikation.

”Involvera medarbetarna i utvecklingen av företaget, till exempel genom intern coachning som förbättrar teamarbetet och företagets praxis. Vissa saker är helt klara för dig själv, men du måste kunna dela dem med dina anställda.”