Veritaksen vuosi 2020: Asiakkaiden tukena läpi vaikean koronavuoden

19.4.2021, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritaksen toimintakertomus ja yritysvastuuraportti vuodelta 2020 on julkaistu. Ensimmäistä kertaa julkaistussa yritysvastuuraportissa kerrotaan kattavasti Veritaksen vastuullisuustyöstä ja yritysvastuuohjelmasta.

”Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä vastuullisuuden eteen osana Suomen eläkejärjestelmää ja nyt tämä työ tuodaan esiin yritysvastuuraportin muodossa”, toteaa yritysvastuuasiantuntija Eveliina Leino.

Vastuullisuus liittyy olennaisesti työeläkeyhtiön perustehtävään eläkkeiden turvaajana ja vuonna 2020 sen merkitys korostui entisestään.

”Monien suomalaisten toimeentulo riippuu siitä, että hoidamme työmme moitteettomasti”, sanoo lakiasioista ja yritysvastuusta vastaava johtaja Piia Vuoti.

Vastuullisen sijoittamisen painopisteenä ilmastonmuutoksen hillintä

Veritas ottaa vastuullisuusasiat huomioon myös sijoitustoiminnassaan. Vastuullisen sijoittamisen saralla yksi painopistealueista on ilmastonmuutoksen hillintä. Tuoreessa raportissa on mukana TCFD-raportointikehikon mukainen selvitys siitä, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit on huomioitu Veritaksen sijoituksissa. Selvitys sisältää muun muassa sijoitusten hiilijalanjäljen osake- ja yrityslainasalkun osalta.

”Meillä on tavoitteena tehdä sijoitussalkusta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaikki osake- ja yrityslainasalkkumme hiililuvut ovat merkittävästi vastaavia markkinaindeksejä pienempiä jo nyt”, kertoo sijoitusjohtaja Kari Vatanen. ”Suorissa kiinteistösijoituksissamme tavoitteeseen päästäneen jo aikaisemmin.”

Kasvua YEL-asiakkuuksissa

Vuosi 2020 oli monilla mittareilla poikkeuksellinen. Siitä huolimatta jatkoimme palvelua ihmisläheisellä otteella ja olimme asiakkaidemme tukena läpi vaikean vuoden.

”Viime keväänä yhteydenotot vakuutusneuvojillemme tuplaantuivat. Meille tärkeintä oli ja on, että palvelemme asiakkaitamme niin hyvin ja joustavasti kuin mahdollista”, vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås kertoo. ”Tuimme asiakkaitamme muun muassa myöntämällä pidennyksiä maksuaikoihin ja joustoja vuokriin.”

Veritaksen strategia uudistettiin vuoden alussa, ja sen keskiöön nostettiin yrittäjät ja yrittäjävetoiset yritykset. Uusi strategia näkyi myös asiakaskunnan kehityksessä.

”Veritas kasvatti YEL-vakuutuskantaansa nopeammin kuin muut eläkeyhtiöt. Markkinaosuutemme YEL-vakuutuksissa kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin.”

Veritaksen vuosi 2020