Veritas år 2020: Ett stöd för kunderna genom det svåra coronaåret

19.4.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas verksamhetsberättelse och företagsansvarsrapport för 2020 har publicerats. I företagsansvarsrapporten som nu ges ut för första gången redogörs ingående för Veritas hållbarhetsarbete och programmet för företagsansvar.

”Vi har arbetat för ökad hållbarhet på lång sikt som en del av det finländska pensionssystemet. Nu presenteras detta arbete i form av en företagsansvarsrapport”, konstaterar experten på företagsansvar Eveliina Leino.

Ansvarsfullhet hör väsentligt samman med den grundläggande uppgiften för ett arbetspensionsbolag, som garant för pensionerna. År 2020 betonades ansvarsfullhetens betydelse ytterligare.

”Många finländares försörjning är beroende av att vi sköter vårt arbete klanderfritt”, säger direktören för bolagsjuridik och företagsansvar Piia Vuoti.

Tyngdpunkten inom ansvarsfulla investeringar ligger på att hejda klimatförändringen

Veritas beaktar hållbarhetsfrågorna också i sin placeringsverksamhet. Ett av insatsområdena inom ansvarsfulla investeringar är att hejda klimatförändringen. I den senaste rapporten ingår en utredning enligt TCFD:s rapporteringsramverk om hur klimatförändringens risker har beaktats i Veritas investeringar. Utredningen innehåller bl.a. investeringarnas klimatavtryck i aktie- och företagsobligationsportföljen.

”Vårt mål är att investeringsportföljen ska vara klimatneutral före 2035. Koldioxidtalen för alla våra aktie- och företagsobligationsportföljer är redan nu betydligt lägre än motsvarande marknadsindex”, berättar placeringsdirektör Kari Vatanen. ”I våra direkta fastighetsinvesteringar torde vi nå målet redan tidigare.”

Tillväxt inom FöPL-försäkringar

År 2020 var exceptionellt i många avseenden. Trots det fortsatte vi att erbjuda betjäning med ett människonära grepp och var ett stöd för våra kunder genom det svåra året.

”Förra våren fördubblades kontakterna till våra försäkringsrådgivare. Det viktigaste var och är för oss att betjäna våra kunder så bra och flexibelt som möjligt”, berättar t.f. verkställande direktör Tommy Sandås. ”Vi stödde våra kunder bl.a. genom att bevilja längre betalningstider och flexibilitet med hyrorna.”

Veritas strategi förnyades i början av året och fokus lades på företagare och företagardrivna företag. Den nya strategin syntes också i kundstockens utveckling.

”Veritas utökade sitt FöPL-försäkringsbestånd snabbare än de andra pensionsbolagen. Vår marknadsandel inom FöPL-försäkringar ökade för tredje året i följd.”

Veritas år 2020