Veritaksen vuosikertomus 2019: Satsaus yrittäjiin tuottaa tulosta

20.4.2020, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritas on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2019.

Vuosikertomuksessa on mukana toimitusjohtaja Carl Petterssonin katsaus, Veritaksen tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus liitteineen julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Carl Pettersson nostaa omassa katsauksessaan vuodesta esille:

  • yhdistymisen Pensions-Alandian kanssa. Fuusion myötä Veritaksen volyymit kasvoivat 10 prosentilla. Lisäksi fuusio paransi Veritaksen vakavaraisuusastetta ja hoitokustannussuhdetta.
  • Veritaksen uuden strategian, jonka keskiössä ovat yrittäjät ja yrittäjävetoiset yritykset. Satsaus on vahvistanut Veritaksen brändiä yrittäjien eläkevakuuttajana ja tuonut 6,7 prosentin kasvun yrittäjäasiakkaisiin (vastaava luku koko eläkealalla oli 1,5 prosenttia).
  • sijoitusten hyvän tuoton (9,9 prosenttia).
  • Veritaksen aseman eläkealan toiseksi vakavaraisimpana yhtiönä vuodenvaihteessa. Se osoittaa, että sijoitustoimintaa on hoidettu pitkällä aikavälillä menestyksekkäästi.

Veritaksen vuosikertomus 2019