Veritas årsberättelse 2019: Vår satsning på företagare bar frukt

20.4.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas har publicerat sin årsberättelse för det händelserika året 2019.

Årsberättelsen består av vd Carl Petterssons översikt samt Veritas bokslut och bolagsstyrningsrapport för år 2019. Årsberättelsen med bilagor hittas på svenska och finska.

Carl Pettersson lyfter i sin översikt fram bland annat:

  • Fusionen med Pensions-Alandia, som innebar att volymerna ökade med 10 % och att solvensnivån och omkostnadsförhållandet förbättrades.
  • Veritas nya strategi som fokuserar på företag och företagardrivna företag. Satsningen har stärkt Veritas varumärke som ”företagarnas pensionsförsäkrare” och gett oss hela 6,7 procent nya företagarkunder (jämfört med branschens 1,5 %).
  • Placeringarna avkastade bra, 9,9 %.
  • Vid årsskiftet var Veritas fortfarande pensionsbranschens näst starkaste bolag mätt i solvensnivå, vilket visar på en framgångsrik placeringsverksamhet under en lång period.

Veritas årsberättelse 2019