Yrittäjän eläkelaki muuttuu vuodenvaihteessa

20.12.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2023.

Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. YEL-työtulon määritelmä ei muutu, mutta uudistus tuo lisää työkaluja YEL-työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen.

Eläkeyhtiön on työtuloa vahvistaessaan tehtävä kokonaisarvio yrittäjän tilanteesta. Kokonaisarviossa huomioidaan muun muassa toimialan mediaanipalkka, yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Työtulon arvioinnissa voi käyttää apuna työtulosuosituslaskuria, joka on käytössä kaikilla eläkeyhtiöillä.

”Laskuri antaa vain suosituksen, eikä voi ottaa yrittäjän yksilöllistä tilannetta kaikilta osin huomioon. Jos työtulon määrittäminen tuntuu hankalalta, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan yhteyshenkilöön. Me autamme ja neuvomme”, sanoo Veritaksen asiakkuuspäällikkö Staffan Åberg.

Jatkossa YEL-työtulo tarkistetaan kolmen vuoden välein

Lakimuutos velvoittaa eläkeyhtiöitä tarkistamaan yrittäjän YEL-työtulon säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Veritas aloittaa tarkistukset kevään aikana. Ensi vuonna tarkistukset koskevat YEL-vakuutuksia, joissa työtulo on alle 15 000 euroa. Korotus työtuloon voi korkeintaan olla 4 000 euroa, mikä tarkoittaa reilun 80 euron korotusta kuukausimaksuun.

Työtuloja ei koroteta automaattisesti ilman kokonaisarvioita. Yrittäjällä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa lisätietoja työtuloon vaikuttavista asioista.

”Olemme yhteydessä niihin yrittäjiin, joiden työtuloja tarkistetaan vuoden 2023 aikana. Tavoitteenamme on avata tätä asiaa ja prosessia etukäteen, jotta tarkistus ei tule kenellekään yllätyksenä.”