Kaksi henkilöä juttelee työpajalla.
Asiakkaita?

Työelämästä todettua: Yrityksen menestys lähtee työntekijöiden osaamisesta

3.8.2021, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Kesän taittuessa kohti syksyä ja työntekijöiden palaillessa sorvin ääreen on hyvä suunnata katse tulevaisuuteen. Jotta liiketoimintaa voi kehittää, on hyvä miettiä, missä tilanteessa oma organisaatio on mitä tulee henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen. Millainen osaamisen kehittäminen parhaiten palvelisi omaa yritystä, ja miten yritys voisi sen tarjolla olevilla resursseillaan toteuttaa?

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja yritysten on muututtava sen mukana. Jo pelkästään tämän vuoksi henkilöstön osaamisen kehittäminen on hyvä ottaa pysyväksi osaksi omaa yrityskulttuuria ja strategiaa. Näin varmistetaan, että yritys osaa vastata eteen tuleviin haasteisiin ja saavuttaa asetetut tavoitteensa. Korkea osaamisen taso turvaa organisaation tulevaisuuden esimerkiksi henkilöstön vaihtuessa tai toimintaympäristön muuttuessa, mutta pitää myös työntekijät tyytyväisinä ja tehtäviensä tasalla.

Osaamisen kehittämiseen on monta menetelmää

Osaamisen kehittäminen voi tuntua monimutkaiselta ja vaikeasti järjestettävältä yritystoiminnan osa-alueelta. Tapoja on kuitenkin useita, ja jokaiselle organisaatiolle löytyy niistä sopiva. Kehityskeskustelut ovat olennainen osa prosessia, sillä niillä kartoitetaan työntekijöiden nykyistä osaamista ja kehitystarpeita, sekä sellaistakin osaamista, mitä yritys ei enää tarvitse. Tässä joitakin osaamisen kehittämisen menetelmiä:

  • mentorointi tai varjostaminen eli kokemuksen ja tiedon siirtäminen suoraan työntekijältä toiselle
  • uusien tehtävien antaminen työnkuvan monipuolistamiseksi
  • työnkierto eli työtehtävien hetkellinen vaihtaminen kollegan kanssa
  • yksilöllinen työnohjaus
  • tiimityö eli toisilta oppiminen
  • ammatilliset koulutus- ja kehittämisohjelmat sekä täydennys- ja oppisopimuskoulutus
  • seminaarit ja konferenssit
  • kirjallisuus, verkkomateriaalit ja podcastit
  • ulkopuolelta tilatut koulutukset ja vieraspuhujat
  • yrityksen sisäiset koulutukset

Henkilöstöjohtaja Jenni Kosunen kertoo, että Veritas on pyrkinyt ottamaan osaamisen kehittämisen laajasti huomioon strategiassaan: kehitystyö lähtee työntekijän rekrytoinnista ja perehdyttämisestä ja päättyy lähtöhaastatteluun, jos työntekijä lähtee jatkamaan työuraansa Veritaksen ulkopuolelle. Näiden välissä työntekijöitä kannustetaan osaamisen kehittämiseen esimerkiksi strategiaprojekteihin osallistumisen tai vakuutustutkinnon (VTS) suorittamisen kautta.

”Talon sisällä tapahtuva osaamisen kehittäminen jää todennäköisemmin arkikäyttöön kuin ulkopuolelta tilattu koulutus”, Kosunen huomauttaa.

Veritaksella pohditaan myös niin kutsuttuja tulevaisuuden kyvykkyyksiä, eli sitä millaisella osaamisella yritys pärjäisi tulevaisuudessa. Tässä ovat toimineet apuna esimerkiksi Sitran Megatrendit-katsaus ja Veritaksen oma Veritas Future -ohjelma.

Veritas Future tuo uutta näkökulmaa työhön

Veritas järjestää vuosina 2021–2022 toista kertaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen laaditun Veritas Future -ohjelman, johon kuuluu projektitöitä, koulutuksia, vierasluennoitsijoita, kehittymissuunnitelman laatiminen sekä oman suoriutumisen arviointia. Kosunen ja henkilöstöasiantuntija Katja Niemimäki kertovat, että se on saanut jo ensimmäisellä kierroksellaan paljon kiitosta.

”Veritas Futuren tavoite on syventää henkilöstön tietoisuutta yrityksemme strategiasta ja tulevaisuuden haasteista”, Niemimäki sanoo. ”Työeläkealan syvempi osaaminen on hiukan eri tasoilla eri työntekijöillämme. Valmennuksella pyrimme tasaamaan tätä eroa ja rakentamaan verkosto-osaamista yli organisaation rajojen.”

Valmennukseen kuuluvat olennaisena osana projektityöt, joiden avulla jokainen osallistuja tutustuu johonkin itselleen vieraampaan aihealueeseen ja rooliin. Projektissa saattaa esimerkiksi kokenut projektipäällikkö toimia viestintävastaavan roolissa, jolloin tuttua tehtävää joutuu katsomaan uudesta näkökulmasta.

”Osallistujat oppivat itsestään ohjelmaan kuuluvien arviointien ja kehityssuunnitelman avulla, ja sen lisäksi lähipäivät, ulkopuoliset luennoitsijat ja projektityöt opettavat heille uutta työeläkealasta ja Veritaksesta”, Kosunen selventää.

Osaaminen on kilpailuetu

Resurssit ovat monella yrittäjällä tiukassa, mutta osaamisen kehittäminen on silti kaikille mahdollista ja toivottavaakin, sillä se on yrityksen kilpailuetu. Jos osaaminen ei ole tarpeeksi hyvällä tasolla, se näkyy pian kuihtuvana liiketoimintana. Kosunen kehottaa aloittamaan prosessin mahdollisimman syvältä, eli pohtimaan yrityksen olemassaolon syitä ja sitä, millaista osaamista sen jatkuminen vaatii.

”Näin löytyvät ne oikeasti olennaiset asiat. Yritys saa henkilöstöltään sen, mitä kaipaa menestyäkseen, ja henkilöstölle tulee tunne, että he ovat tärkeitä ja että heihin panostetaan”, hän sanoo.

Kosunen huomauttaa myös, että arkityössä tapahtuvaa oppimista ei usein arvosteta yhtä korkealle kuin ulkopuolelta tilattuja koulutuksia. Tästä ajattelutavasta olisi kuitenkin hyvä pyrkiä eroon. Jos koulutuksia haluaa järjestää, kannattaa hyödyntää oman talon sisällä työskenteleviä asiantuntijoita.

”Rahallista panostusta ei välttämättä vaadita, vaan tietoista tekemistä”, Niemimäki summaa.