Kuntoutuksen vaihtoehdot

Työkokemuksesi, opiskeluhistoriasi, ammattisi ja terveydentilasi ratkaisevat, mikä vaihtoehdoista sopii sinulle parhaiten.

Meidän tukemana työeläkekuntoutukseen eivät kuulu lääkinnällinen kuntoutus, työkykyarviointi tai kuntoutustutkimukset, näiden vaihtoehtojen osalta voit olla yhteydessä Kelaan. Lisätietoja löydät Kelan verkkosivuilta.

Työkokeilu

Työkokeilu on ensisijainen työeläkekuntoutuksen vaihtoehto. Silloin selvitetään, voidaanko omalla työpaikallasi tehdä muutoksia, jotka auttavat sinua jatkamaan työssäsi. Esimerkiksi lyhyempi työaika, kevennetyt työtehtävät tai muut joustot voivat auttaa sinua kuntoutumaan takaisin työkykyiseksi.

Työhönvalmennus

Uusia ammatillisia taitoja vaativiin tehtäviin voit perehtyä työhönvalmennuksessa joko nykyisessä työpaikassasi tai uuden työnantajan palveluksessa.

Työhönvalmennus eroaa työkokeilusta siten, että se on pidempikestoinen prosessi – onhan kyseessä uusien tehtävien opettelu tai ammattipätevyyden saavuttaminen. Valmennus kestää yleensä kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Hyvin usein valmennus tehdään jonkun pidempikestoisen koulutuksen rinnalla. Tänä aikana perehdyt toimialaan ja harjoittelet työtehtäviä käytännössä. Työhönvalmennuksena on mahdollista suorittaa myös lyhyempiä kursseja ja koulutuksia osaamisesi tueksi. Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton.

Koulutus

Koulutus tarkoittaa aikaisempien opintojesi täydentämistä erilaisin kurssein tai kokonaan uuden ammatin opiskelua ja tutkinnon suorittamista. Opiskelun tavoitteena on saavuttaa ammattipätevyys terveydentilallesi paremmin sopivalta alalta.

Koulutus voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna, oppisopimuskoulutuksena tai osana työhönvalmennusta. Oppisopimusopiskelussa ja työhönvalmennuksessa koulutus tapahtuu pääosin työpaikalla.

Oppisopimus laaditaan yhteistyössä sinun, työnantajasi ja paikallisen oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimuskoulutuksen aikana olet työsuhteessa ja työnantajasi maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kuntoutusetuutesi maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.

Työeläkekuntoutukseen kuuluvien koulutusten tulee olla kokopäiväisiä. Monimuoto-opiskeluun saat tukea silloin, kun opintojen laajuus vastaa kokopäiväistä opiskelua tai opinnot ovat osa työhönvalmennusohjelmaasi.

Työeläkekuntoutus yrittäjälle – yrittäjän elinkeinotuki

Jos olet yrittäjä, voit saada työeläkekuntoutuksena elinkeinotukea. Tuki on tarkoitettu sellaisten apuvälineiden ja laitteiden hankintaan, jotka mahdollistavat työssä jatkamisesi. Myös muut kuntoutuskeinot ovat mahdollisia joko jatkaessasi yrittäjänä tai siirtyessäsi palkkatyöhön.

Joskus siirtyminen palkansaajasta yrittäjäksi on keino kuntoutua takaisin työelämään. Kun saat itse olla oma pomosi, voit valita sellaisia työtehtäviä, jotka parhaiten sopivat terveydentilallesi.

Elinkeinotukea onkin mahdollista saada myös yrityksen perustamiseen ja uusien työvälineiden hankkimiseen. Tuki perustuu tarveharkintaan, ja sen rinnalla sinulla on myös oltava muuta rahoitusta. Hankkiessasi elinkeinotukea sinun tulee toimittaa meille vapaamuotoinen selvitys edellytyksistäsi toimia yrittäjänä sekä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat.