Rehabiliteringsalternativ

Vilken av rehabiliteringsformerna som blir bäst för dig beror på din arbetserfarenhet, din studiebakgrund, ditt yrke och ditt hälsotillstånd.

Arbetspensionsrehabiliteringen som vi stöder omfattar inte medicinsk rehabilitering, utvärdering av arbetsförmågan eller rehabiliteringsundersökningar. Beträffande dessa ska du kontakta FPA.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är det primära alternativet för arbetspensionsrehabilitering. Det innebär att vi reder ut om det på din egen arbetsplats kan göras sådana ändringar som hjälper dig att fortsätta i arbetet. Exempelvis förkortad arbetstid, lättare arbetsuppgifter eller andra flexibla arrangemang kan hjälpa dig att återfå din arbetsförmåga.

Arbetsträning

I arbetsträning introduceras du till uppgifter som kräver nya yrkeskunskaper. Träningen sker antingen på din nuvarande arbetsplats eller som anställd hos en ny arbetsgivare.

Arbetsträning skiljer sig från arbetsprövning genom att den är en mer långvarig process. Det är, när allt kommer omkring, fråga om att lära sig helt nya arbetsuppgifter eller att uppnå yrkesbehörighet. Träningens längd varierar oftast från tre månader till två år.

Arbetsträning görs mycket ofta som ett komplement till någon längre utbildning. Under träningstiden blir du insatt i branschen och lär dig utföra arbetsuppgifter i praktiken. Du har också möjlighet att avlägga kortare kurser eller utbildningar för att stöda ditt kunnande. Arbetsträningen kan vara antingen avlönad eller oavlönad.

Utbildning

Utbildning innebär att du kompletterar dina tidigare studier genom olika kurser eller genom att studera ett nytt yrke eller avlägga ny examen. Målet för studierna är att uppnå yrkeskompetens inom en bransch som bättre lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Utbildning kan genomföras som studier på heltid, som läroavtalsutbildning eller som en del av arbetsträning. Vid läroavtalsstudier och arbetsträning sker utbildningen i huvudsak på arbetsplatsen.

Läroavtalet görs upp i samråd med dig, din arbetsgivare och den lokala läroavtalsbyrån. Under läroavtalsutbildningen är du anställd och din arbetsgivare utbetalar lön till dig enlig kollektivavtalet. Din rehabiliteringsförmån betalas då till arbetsgivaren till det belopp som motsvarar din lön.

Utbildning som ingår i arbetspensionsrehabilitering ska ske på heltid. För flerformsstudier kan du få stöd om studiernas omfattning motsvarar studier på heltid eller om studierna ingår i ditt arbetsträningsprogram.

Arbetspensionsrehabilitering för företagare – näringsunderstöd för företagare

Om du är företagare kan arbetspensionsrehabiliteringen beviljas till dig i form av näringsunderstöd. Stödet är avsett för inköp av hjälpmedel eller utrustning som gör det möjligt för dig att fortsätta i arbete. Även andra rehabiliteringslaternativ är möjliga om du fortsätter som företagare eller övergår till förvärvsarbete.

Ibland är övergången från anställd till företagare ett alternativ för att göra det möjligt att återvända till arbetslivet. Då du får vara din egen chef kan du välja sådana arbetsuppgifter som bäst lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Det är därför möjligt att få näringsunderstöd för att grunda ett nytt företag eller för anskaffning av ny utrustning. Stödet är behovsprövat och vid sidan av det ska du ha även annan finansiering. För att få näringsunderstöd ska du sända oss en fritt formulerad redovisning om dina förutsättningar att bedriva företagarverksamhet samt  finansierings- och lönsamhetsberäkningar.