Partiell ålderspension

Med partiell förtida ålderspension kan du ta ut en del av din intjänade ålderspension i förväg.

Om du till exempel vill minska ditt arbete innan du går i pension kan partiell ålderspension vara ett alternativ för dig. Du kan också välja att fortsätta arbeta som tidigare och lyfta partiell ålderspension vid sidan av förvärvsarbetet.

Partiell ålderspension i ett nötskal

För vem?

  • För dig som fyllt 61 år. (År 2025 stiger den nedre åldersgränsen till 62 år.)
  • Pensionen kan beviljas oberoende om du jobbar eller inte. Och du får jobba så mycket eller litet som du vill vid sidan av pensionen.

Hur mycket?

  • 25 eller 50 procent av den arbetspension som du tjänat in.
  • Det görs förtidsminskning eller en uppskovsförhöjning på pensionen, beroende på när du börjar lyfta den.

Du har inte rätt till partiell ålderspension om du redan lyfter någon annan arbetspension.

Tidpunkten påverkar pensionens storlek

Du har möjlighet att ansöka om partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Om du ansöker om partiell ålderspension innan du fyllt din lägsta pensionsålder, minskas pensionen permanent med 0,4 procent för varje tidigarelagd månad.

EXEMPEL: Den lägsta pensionsåldern för en sökande är 64 år och den sökande har ansökt om partiell förtida ålderspension från 61 års ålder. Den sökande har införtjänat en arbetspension på 1 400 euro.

Intjänad arbetspension1400
50 % av arbetspensionen700
Minskning av förtidspensionen
(36 månader x 0,4 % = 14,4 %)
-100, 80
Pensionens belopp599,20

Pensionsbeloppet minskas ytterligare med livslängdskoefficienten.

Om du skjuter upp tidpunkten för att lyfta partiell ålderspension över den lägsta pensionsåldern, ökar din pension med en uppskovsförhöjning. Uppskovsförhöjningnen är 0,4 procent för varje månad som överskrider din lägsta pensionsålder.

Partiella ålderspensionens belopp

När du ansöker om partiell ålderspension kan du välja om du lyfter 25 eller 50 procent av den dittills intjänade arbetspensionen. Pensionsbeloppet räknas ut på basis av arbetspensionen som du tjänat in fram till slutet av året före du börjar lyfta partiell pension.

EXEMPEL: Du ansöker om partiell ålderspension från och med 1.6.2022

  • Pensionen räknas ut åtgående från arbetspension som du tjänat in fram till slutet av år 2021.

Du kan med en ny ansökan höja andelen av partiell ålderspension från 25 till 50 procent, men motsatt ”minsking” är inte möjlig.

Det går inte att avsluta utbetalningen av partiell ålderspension om du kommer på andra tankar, men du kan annullera din pension skriftligen inom tre månader efter det att pensionen beviljades. I så fall kommer vi att återkräva den redan utbetalda pensionen.

Hur länge utbetalas partiell ålderspension?

Den partiella ålderspensionen betalas ut tills du bestämmer dig för att börja lyfta full ålderspension. Ålderspensionen måste ansökas separat, och om du är i ett anställningsförhållande, måste anställningen upphöra innan ålderspensionen börjar.

Efter partiell ålderspension kommer din framtida ålderspension att bestå av:

  • Din partiella ålderspension
  • Den kvarvarande pensionsandelen, det vill säga sparandelen (75 % eller 50 %)
  • Pension som intjänats för förvärvsarbete vid sidan av pensionen.

Partiell ålderspension och arbete

Du behöver inte minska eller sluta arbeta för att få partiell ålderspension, oavsett om du är anställd eller företagare. Det finns heller inga krav på att arbeta.

Du behöver inte skilt avtala med arbetsgivaren om att ansöka om pension, men om du vill minska på arbetet under partiell ålderspension, måste du själv komma överens om det med arbetsgivaren.

Partiell ålderspension och andra förmåner

Det går att lyfta partiell ålderspension även om du är arbetslös eller på sjukledighet. Således kan utbetalningen av pensionen fortsätta även om du lyfter inkomstrelaterat dagpenning, arbetslöshets- eller sjukdagpenning.

Pensionen kan dock påverka storleken på arbetsmarknadsstödet. Det lönar sig också att kontrollera hur pensionen påverkar andra eventuella förmåner som FPA utbetalar. Mer information hittar du på FPA:s webbplats.

Så söker du partiell ålderspension

Det snabbaste sättet att söka partiell ålderspension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att kunna logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post.
Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Kom ihåg följande då du ansöker om partiell ålderspension:

  • Lämna in ansökan cirka en månad innan pensionen ska börja. Ansök i tid eftersom pensionen inte kan beviljas retroaktivt.
  • Bifoga till ansökan bilaga U om du har bott eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan i vår webbtjänst.

Närmare anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.