Familjepension som trygghet för efterlevande och barnen

Familjepensionens uppgift är att trygga familjens ekonomiska situation då familjeförsörjaren avlidit. Familjepensionen är en pension som betalas till den efterlevande parten samt till minderåriga barn.

Vem får barnpension?

 • Ett minderårigt barn har rättighet till barnpension efter sin föräldrar.
 • Om barnet bodde med sin styvfader eller -moder har barnet fortfarande rätt till efterlevandepension.
 • Efterlevnadspensionen kan fås högst efter två förmånslåtare.

Barnpension kan betalas till upp till 18 års ålder.

Obs! Fpa kan betala efterlevnadspension till studerande som är över 18 år.

Vem får efterlevandepension?

Du kan få efterlevandepension om:

 • du är den avlidnes make/maka, eller den avlindes registrerade partner och:
 • äktenskapet ingicks innan den avlidne fyllde 65 år.
 • om ni har ett gemensamt barn.
  OBS! Samboförhållande berättigar inte till en efterlevnadspension.

Om du och din make inte hade ett gemensamt barn kan du få efterlevanandepension om:

 • äktenskapet ingicks innan du fyllde 50 och din make var 65 år och
 • äktenskapet varade i minst 5 år och
 • du hade fyllt minst 50 år eller var på invalidpension i minst 3 år då din make/maka avled.

En tidigare make/maka kan också vara berättigad till efterlevandepension om den avlidne hade av myndigheterna en bekräftad skyldighet att betala honom eller hennes fortsatta underhållsbidrag.

Efterlevandepensionen betalas ut för änkan under hela livstiden. Pensionen upphörs om änkan är under 50 års ålder ingår ett nytt äktenskapsförhållande. I detta fall kommer pensionen att utbetalas i ett engångsbelopp motsvarande tre års pension.

Hur beräknas efterlevandepensionen?

Storleken på efterlevandepensionen är baserat på den avlidnas rätt till pension: antingen en pension i utbetalning eller ett uppskattat pensionsbelopp.

Om änkan/änklingen ansöker om en pension ensam, beräknas pensionen på hälften av pensionsrätten. Änkans/änklingens egna pensionsnivå beaktas vid beräkningen; detta kallas för minskning av efterlevandepensionen.

Om den sökande också har barn delas pensionsrättigheterna upp efter antalet barn. Den gemensamma summan av änkans/änklingens och barnens pensioner kan maximalt vara den pension som den avlidna hade rätt till.

Minskning av eftelevandepension

Att minska eftelevandepensionen betyder att man tar till hänsyn änkans/änklingens egna pensionsrättigheter vid beräkningen av pensionens storlek. Minskningen görs ändast då om änkans/änklingens faktiska eller uppskattade pension är mer än 732,50 € per månad (på indexnivån år 2021). Om din pension överskrider denna gräns minskas änkespensionen med hälften av det belopp som överskrider gränsen. Det kan t.o.m minska efterlevandepensionen så att det inte blir någon pension till utbetalning.

Minskingen görs

 • när pensionen börjar, om du har fyllt 65 år eller får din egen arbetspension
 • efter 6 månader, om du är under 65 år och inte får egen arbetsspension

Efterlevnadspensionen minskas dock inte förrän det yngsta barnet som får efterlevandepension fyller 18 år.

Andra förmåner du kan ha rätt till

Utöver arbetspension kan du också ha rätt till andra pensioner eller förmåner efter att familjeförsörjaren avlidit. Det lönar sig att kontrollera åtminstone följande:

Så ansöker du om efterlevandepension

Det snabbaste sättet att söka ålderspension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att kunna logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter och broschyrer.

Kom ihåg följande då du ansöker om familjepension:

 • Ansök om familjepension senast inom sex månader efter dödsfallet.
 • Fyll i ett separat formulär för varje sökande. Det finns skiljda ansökningsblanketter för änkan och barnen.
 • Med samma ansökan kan du också ansöka om FPA:s familjepension.
 • Bifoga till ansökan bilaga U om du eller den avlidne har bott eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan också i vår webbtjänst.

  Anvisningar för hur du skickar bilagor på ett säkert sätt hittar du här.