Konsultativa nämnden

Konsultativa nämnden övervakar avgörandelinjen i pensionsbesluten. Nämnden går igenom pensionsbeslut främst gällande invalidpensioner och rehabilitering, samt beslut givna av bevärsinstanserna. Nämnden ger också rekommendationer.

Den konsultativa nämnden består av representanter för arbetsmarknadsorganisationerna och representanter för Veritas. Som föredragande fungerar Veritas specialister, som i medicinska frågor stöds av bolagets sakkunniga läkare.

Veritas styrelse väljer årligen medlemmarna till nämnden.

Ordförande
Tiina Laine, jurist, Veritas

Mikaela Luoma, sakkunnig för regionalverksamhet, (FFC)
Ida Saavalainen, vd, (Finlands Näringsliv EK)
Lotta Savinko, chef för jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor (Akava)
Taina Vallander, direktör, (STTK)
Nina Wessberg, organisationsombudsman, (Industrifacket rf)
Minna Etu-Seppälä, direktör (Kemiindustrin rf)

Sakkunniga i den konsultativa nämnden

Hanna Elonheimo, överläkare, ML, specialist i arbetarhälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin
Kristiina Kallio-Soukainen, ML, specialist i psykiatri
Elina Kinnunen, ML, specialist i psykiatri, specialkompetens i försäkringsmedicin
Tiina Leistevuo, MD, specialist i fysiatri, specialkompetens i rehabilitering
Marja Mattsson, ML, specialist i psykiatri
Maria Oksa, sakkunnig, föredragande, (Veritas, produktspecialist)
Teemu Takala, MD, specialist i inre medicin, specialkompetenser i försäkringsmedicin samt rehabilitering