Konsultativa nämnden

Konsultativa nämnden övervakar avgörandelinjen i pensionsbesluten. Nämnden går igenom pensionsbeslut främst gällande invalidpensioner och rehabilitering, samt beslut givna av bevärsinstanserna. Nämnden ger också rekommendationer.

Den konsultativa nämnden består av representanter för arbetsmarknadsorganisationerna och representanter för Veritas. Som föredragande fungerar Veritas specialister, som i medicinska frågor stöds av bolagets sakkunniga läkare.

Veritas styrelse väljer årligen medlemmarna till nämnden.

Ordförande
Tiina Laine, jurist, Veritas

Piia Alvesalo, kommunikationschef, Finlands Näringsliv EK
Katariina Collin, sekreterare i nämnden, jurist, Veritas
Jörgen Grandell, direktör, Finlands Näringsliv EK
Hannu Jouhki, verkställande direktör, FFC
Mikaela Luoma, kanslist, FFC
Christel Tjeder, I vice ordförande, Finlands Ekonomer
Taina Vallander, direktör, FTFC

Sakkunniga i den konsultativa nämnden

Hanna Elonheimo, överläkare, ML, specialist i arbetarhälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin
Milla Johansson, sakkunnig föredragande (Veritas, specialist i pensionsavgörande)
Kristiina Kallio-Soukainen, ML, specialist i psykiatri
Elina Kinnunen, ML, specialist i psykiatri, specialkompetens i försäkringsmedicin
Tiina Leistevuo, MD, specialist i fysiatri, specialkompetens i rehabilitering
Anna-Kaarina Ounaslehto, ML, specialist i lungsjukdomar och allergologi
Teemu Takala, MD, specialist i inre medicin, specialkompetenser i försäkringsmedicin samt rehabilitering