Förtroendeuppgifter

Veritas för en förteckning över verkställande direktörens, styrelsemedlemmarnas och ledningsgruppsmedlemmarnas samt de anställdas som medverkar i placeringsverksamheten medlemskap i förvaltningsorgan i ekonomiskt och samhälleligt viktiga sammanslutningar eller stiftelser. En förteckning förs också över de anställda i placeringsorganisationen som i anslutning till sina arbetsuppgifter ingår i förvaltningsorgan utanför Veritas.

Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Placeringsorganisationens förtroendeuppgifter