Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Tommy Sandås

Tf. verkställande direktör och ekonomidirektör

Alandia Holding Ab, styrelsemedlem
Arbetspensionsförsäkrarna Tela r.f., styrelsemedlem
Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem

Anders Dahlqvist

Processdirektör

Arek Oy, styrelsemedlem
Tieto Esy Oy, styrelsemedlem

Jenni Kosunen

Personaldirektör, direktör för pensionstjänster

Inga förtroendeuppgifter

Mika Paananen

Direktör för kundförhållanden

Pensionsskyddscentralen, styrelsens vice medlem
Pohjantähti, medlem i styrelsens utnämningsutskott

Teppo Rakkolainen

Chefsmatematiker

Inga förtroendeuppgifter

Kari Vatanen

Placeringsdirektör

Aalto-universitetets studentkår, ordförande i ekonomidirektionen
KAUTE-stiftelsen, medlem i placeringskommittén

Piia Vuoti

Direktör för bolagsjuridik

Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
Pensionsskyddscentralens representskap, suppleant

Linda Mattsson

Personalens representant, försäkringskontaktchef

Inga förtroendeuppgifter