Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Carl Haglund

Verkställande direktör

Alandia Holding Ab, styrelsemedlem
EVA – ETLA, styrelseordförande
Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
Finsk-svenska handelskammaren, vice ordförande
Helsingin Pörssiklubi, styrelseordförande
Nordic Rescue Group, styrelseordförande
Nylands Brigads Gille, delegationsmedlem
Stiftelsen för Svenska handelshögskolan, fullmäktigeordförande
Tela ry, styrelsemedlem

Jenni Kosunen

Personaldirektör

Inga förtroendeuppgifter

Mika Paananen

Direktör för pensioner och arbetsförmåga

Pensionsskyddscentralen, styrelsens vice medlem

Teppo Rakkolainen

Chefsmatematiker

Inga förtroendeuppgifter

Tommy Sandås

Ekonomidirektör

Inga förtroendeuppgifter
Förtroendeuppgifter i fastigheter>

Kari Vatanen

Placeringsdirektör

KAUTE-stiftelsen, medlem i placeringskommittén

Staffan Åberg

Direktör för kundförhållanden

Pargas stad, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem, stadsstyrelsens 1. vice ordförande

Linda Mattsson

Personalens representant, ArPL-produktchef

Inga förtroendeuppgifter