Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Carl Haglund

Verkställande direktör

Alandia Holding Ab, styrelsemedlem
EVA – ETLA, styrelseordförande
Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
Finsk-svenska handelskammaren, vice ordförande
Helsingin Pörssiklubi, styrelseordförande
Nordic Rescue Group, styrelseordförande
Nylands Brigads Gille, delegationsmedlem
Stiftelsen för Svenska handelshögskolan, fullmäktigeordförande
Tela ry, styrelsemedlem

Jenni Kosunen

Personaldirektör

Inga förtroendeuppgifter

Linda Magnusson

Chefsjurist

Finlands Företagarskydd, styrelsemedlem

Mika Paananen

Direktör för pensioner och arbetsförmåga

Inga förtroendeuppgifter

Teppo Rakkolainen

Chefsmatematiker

Inga förtroendeuppgifter

Tommy Sandås

Ekonomidirektör

Arek Oy, suppleant i styrelsen
Förtroendeuppgifter i fastigheter>

Pirta Toivonen

Personalens representant, produktspecialist

Inga förtroendeuppgifter

Kari Vatanen

Placeringsdirektör

Finlands Nationalteater, förvaltningsrådsmedlem
KAUTE-stiftelsen, medlem i placeringskommittén

Staffan Åberg

Direktör för kundförhållanden

Pargas stad, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem, stadsstyrelsens 1. vice ordförande