Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Tommy Sandås

Tf. verkställande direktör och ekonomidirektör

Alandia Holding Ab, styrelsemedlem
Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem

Carl Haglund

Direktör (blivande verkställande direktör)

EVA – ETLA, styrelseordförande
Nordic Rescue Group, styrelseordförande
Helsingin Pörssiklubi, styrelseordförande
Stiftelsen för Svenska handelshögskolan, fullmäktigeordförande
Finsk-svenska handelskammaren, styrelsemedlem
Nylands Brigads Gille, delegationsmedlem

Anders Dahlqvist

Processdirektör

Arek Oy, styrelsemedlem
Tieto Esy Oy, styrelsemedlem

Jenni Kosunen

Personaldirektör

Inga förtroendeuppgifter

Mika Paananen

Direktör för pensioner och arbetsförmåga

Pensionsskyddscentralen, styrelsens vice medlem

Teppo Rakkolainen

Chefsmatematiker

Inga förtroendeuppgifter

Kari Vatanen

Placeringsdirektör

KAUTE-stiftelsen, medlem i placeringskommittén

Piia Vuoti

Direktör för bolagsjuridik

Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
Pensionsskyddscentralens representskap, suppleant

Linda Mattsson

Personalens representant, ArPL-produktchef

Inga förtroendeuppgifter

Staffan Åberg

Direktör för kundförhållanden

Pargas stad, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem, stadsstyrelsens 1. vice ordförande
Nagu Andelsbank, medlem i förvaltningsrådet
Åbolands skärgårds jaktvårdsförening, styrelseordförande