Verkställande direktörens och ledningens förtroendeuppgifter

Carl Pettersson

Verkställande direktör

Aktia Abp, medlem i nomineringsutskottet
Arbetspensionsförsäkrarna Tela r.f., styrelsemedlem
Finlands Företagarskydd Ab, styrelseordförande
Finsk-svenska handelskammaren, fullmäktigemedlem
Föreningen konstsamfundet r.f., styrelsemedlem
Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
KT-Shelter Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen Arcada, förvaltningsrådsmedlem
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
Zevoy Ab, styrelseordförande
Åbo handelskammare, fullmäktigemedlem

Anders Dahlqvist

Processdirektör

Arek Oy, styrelsemedlem
Tieto Esy Oy, styrelsemedlem

Jenni Kosunen

Personaldirektör, direktör för pensionstjänster

Inga förtroendeuppgifter

Mika Paananen

Direktör för kundförhållanden

Pensionsskyddscentralen, styrelsens vice medlem
Pohjantähti, medlem i styrelsens utnämningsutskott

Teppo Rakkolainen

Chefsmatematiker

Inga förtroendeuppgifter

Tommy Sandås

Ekonomidirektör, vice vd och vd:s ersättare

Inga förtroendeuppgifter

Kari Vatanen

Placeringsdirektör

Aalto-universitetets studentkår, ordförande i ekonomidirektionen
KAUTE-stiftelsen, medlem i placeringskommittén

Piia Vuoti

Direktör för bolagsjuridik

Finlands Företagarskydd Ab, styrelsemedlem
Pensionsskyddscentralens representskap, suppleant

Linda Mattsson

Personalens representant, försäkringskontaktchef

Inga förtroendeuppgifter