Valutskott

Valutskottet består av ordförande och fyra medlemmar. Förvaltningsrådets ordförande fungerar som valutskottets ordförande.

Medlemmarna i valutskottet är medlemmar i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Till valutskottet hör Kim Wikström (ordförande), Taina Vallander (vice ordförande), Tuomas Pere, Lasse Svens och Christel Tjeder.

Valutskottet bereder för bolagsstämman förslag till arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet och utnämning av medlemmar i förvaltningsrådet, samt för förvaltningsrådet förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden och utnämning av styrelsemedlemmar.