Valutskott

Valutskottet består av ordförande och fyra medlemmar. Förvaltningsrådets ordförande fungerar som valutskottets ordförande.

Medlemmarna i valutskottet är medlemmar i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Kim Wikström, ordförande
Taina Vallander (STTK), vice ordförande
Tuomas Pere (EK)
Lotta Savinko (Akava)
Lasse Svens (EK)

Valutskottet bereder för bolagsstämman förslag till arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet och utnämning av medlemmar i förvaltningsrådet, samt för förvaltningsrådet förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden och utnämning av styrelsemedlemmar.