En ansvarsfull arbetsplats

Vi på Veritas tänker att grundelementen för en ansvarsfull arbetsplats är samarbete, förnyelse, ärlighet och transparens. Var och en av oss har ett eget ansvar såväl för att upprätthålla ett bra arbetsklimat och en öppen kommunikation som för att utveckla processerna. Som anställda i ett lagom stort företag har vi alla mångsidiga befattningsbeskrivningar och möjligheten att känna alla våra kollegor.

Betydelsefullt arbete

Den ena undersökningen och enkäten efter den andra visar att Veritas anställda upplever sitt arbete som betydelsefullt. Till den upplevda betydelsefullheten bidrar inte bara den samhälleliga roll vår uppgift har, utan även det att vi lyckas förmedla att varje enskild medarbetare spelar en viktig roll som en del av helheten. Därför satsar vi hårt på att diskutera och skola in våra medarbetare i Veritas strategi och mål. Vi tror det är viktigt att varje ny anställd får en uppfattning om såväl Veritas hela verksamhet och arbetspensionsbranschen som vår egen roll som en del av den.

Samarbete med ett människonära grepp

Vårt mål är att så många Veritasanställda som möjligt ska vara med och bidra med sin insats och sitt perspektiv för att utveckla vår gemensamma verksamhet. Något som vi redan under flera års tid har använt oss av i vårt utvecklingsarbete är bl.a. strategigrupper, där medlemmarna kommer från olika delar av organisationen och representerar olika roller och bakgrunder. Deras arbetserfarenhet varierar också från några månader till tiotals år. Var och en har alltså möjlighet att påverka och dra nytta av sin egen kompetens och person, oavsett om det handlar om att utveckla arbetskulturen, förbättra kostnadseffektiviteten eller bygga det nya huvudkontoret.

Vi satsar på att utveckla chefsarbetet

Chefsarbetet spelar en stor roll för motivationen och arbetsförmågan och därigenom för alla anställdas välbefinnande även utanför arbetsplatsen. En viktig del av varje chefs arbete är att stödja teammedlemmarnas arbetsförmåga och tillsammans försöka hitta flexibla lösningar på t.ex. de utmaningar som olika livsskeden medför. Vi gör vårt bästa för att cheferna ska kunna fokusera tillräckligt på denna viktiga uppgift och få stöd för den.