Arbetsförmågans prognos

Prognosen för arbetsförmågan visar hur stor risk arbetstagaren har att förlora arbetsförmågan inom de kommande 10 åren. Med prognosen kan du även undersöka hur ändringar i arbetsförhållandena eller levnadsvanorna påverkar de kommande friska arbetsåren.

Hur gammal är du?
Hurdan är din hälsa?
Hur många sjukfrånvarotillfällen längre än nio dagar har du haft under de senaste tolv månaderna?
Vilken är din yrkesställning?
Hur många kroniska sjukdomar har du?
Hur ofta har du under de senaste fyra veckorna haft svårt att somna?
Röker du?