Henkilö hymyilee kameraan.Henkilökuva Veritaksen juristi Katariina Collinista.

Aito välittäminen ja osallistaminen lisäävät hyvinvointia työpaikalla

Piia Vuoti, Katariina Collin

8.11.2021, Blogi

Lainsäädäntö muodostaa lähtökohdan ja niin sanotun minimitason sille, miten työnantajan tulee kohdella työntekijöitään esimerkiksi yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden ja työturvallisuuden suhteen.

Jos puhutaan vastuullisesta työnantajasta, pelkkä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan riitä. Vastuullisen työnantajuuden osalta kyse on ennen kaikkea tavasta ja keinoista, joilla työnantaja toteuttaa sekä lainsäädännön asettamia velvoitteita että pyrkii muutoin edistämään työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista työssä.

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Siksi työnhyvinvointiin ja työkyvystä huolehtimiseen kannattaa panostaa. Tärkeintä on aito välittäminen ja oikeat teot.

Muista ainakin nämä:

1. Satsaa työkyvyn ylläpitoon

Työssä viihtymiseen ja hyvään työkykyyn kannattaa oikeasti panostaa. Yksilön kannalta työkyvyn säilyminen ja töissä jatkaminen on suorassa yhteydessä omaan terveyteen, yleiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Se vaikuttaa myös henkilökohtaiseen talouteen, kuten eläkekertymään.

Työnantajalle sairauspoissaolot tai ennenaikainen eläköityminen tarkoittavat töiden uudelleen järjestelyä ja muita muutoksia työyhteisössä. Työntekijän ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia myös työeläkevakuutusmaksujen korottumisen kautta.

Työkykyriskiä aiheuttaviin tekijöihin kannattaa tarttua – olivatpa ne sitten työkuorman hallintaan tai muuhun työssä jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä. Monesti pienilläkin muutoksilla voi saada paljon hyvää aikaiseksi.  Tähän saa vinkkejä ja työkaluja myös oman työeläkeyhtiön työkykypalveluista ja omasta työterveyshuollosta. 

2. Toimi mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään

Ennakointi ja varhainen välittäminen on aina paras tapa vaikuttaa asiaan. Pitkittynyttä tilannetta on usein haastavampi lähteä korjaamaan.

Käy kuormittavaa tilannetta yhdessä työntekijän kanssa läpi ja muistuta, että tarkoituksena on aidosti löytää yhteinen ratkaisu työkyvyn säilymiseksi. Pohdi, onko mahdollista järjestellä työtä tai työolosuhteita uudella tavalla? Onko tarpeen tehdä työhön liittyviä kehittämistoimenpiteitä? Kokonaisuuden kannalta tilanne voi vaatia joustavia ratkaisuja ja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat erilaisten elämäntilanteiden huomioon ottamisen. Välittäminen näkyy työntekijälle ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista.  

Toimiva työterveyshuolto ja sen piiriin ohjaaminen on osaltaan tärkeässä asemassa, kun tarkoituksena on puuttua työkykyä heikentäviin terveydellisiin tekijöihin ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta.

3. Osallista organisaatiota

Koko organisaation osallistaminen ja yhteistyö on yksi tapa edistää hyvinvointia. Työssä viihtyy ja jaksaa paremmin, kun kokee olevansa tärkeä osa hyvää työyhteisöä. 

Meillä Veritaksessa yhtenä vastuullisuustavoitteena on osallistaminen ja yhteistyö. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus päästä mukaan erilaisiin strategiaryhmiin. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi työntekijöiden osallistumisesta Veritaksen strategian uudistamiseen, uusien toimitilojen suunnitteluun sekä koronapandemian jälkeisen hybridimallin luomiseen.

4. Muista, että työeläkevakuutus tuo turvaa

Aina kaikki tilanteet eivät ole ennakoinnilla vältettävissä tai tilanne heikentyy siitä huolimatta. Tällöin on tärkeää olla tietoinen myös työeläkevakuutuksen tuomasta turvasta muun muassa sairastumisen varalle.

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työssä suoriutumista, työeläkekuntoutus voi auttaa jatkamaan työelämässä terveydentilalle sopivissa tehtävissä. Jos työkyky on pysyvästi heikentynyt, työntekijä voi saada työkyvyttömyyseläkettä joko osa- tai täysimääräisenä. Tilapäisissä työkyvyn heikentymisen tilanteissa eläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntoutustukena.

Omasta työeläkeyhtiöstä saa apua ja tietoa näiden asioiden selvittelyyn ja työeläkeyhtiön työkykyasiantuntijoiden ja eläkeneuvonnan puoleen kannattaa kääntyä matalalla kynnyksellä.

Järjestämme säännöllisesti myös webinaareja, joissa käsittelemme työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Tällä viikolla aiheinamme ovat esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet työkyvyn johtamisessa sekä yrittäjän työkyvyn tukeminen. Ehdit vielä ilmoittautua, tervetuloa mukaan!

Tutustu Veritaksen webinaareihin

Henkilö hymyilee kameraan.

Piia Vuoti

  • Lakiasiainjohtaja
Henkilökuva Veritaksen juristi Katariina Collinista.

Katariina Collin

  • Juristi