Tiina Laine

Lakisääteinen eläke osana turvaasi

Tiina Laine

3.12.2020, Blogi

Lakisääteisen eläkkeen turvan sisältö nousee otsikoihin aika harvoin. Enemmän näkyy keskustelua esimerkiksi eläkevakuutuksen maksuista. Viime aikoina julkisuuteen keskustelua turvan sisältöön liittyen on noussut perhe-eläkkeestä, johon on suunniteltu muutoksia. Itse turvan sisällön perusrakenteet ja turvan kattavuus ovat kuitenkin asioita, joista minusta on aina yhtä mukavaa, ja tärkeääkin, puhua.

Työstä karttuu eläketurvaa, jota voi ajatella ”viivästettynä palkkana”. Osa palkasta laitetaan syrjään (tai tarkemmin sanottuna ko. summalla maksetaan vakuutusmaksu), jota vastaan vasta myöhemmin maksetaan etuutta tietyissä erikseen määritellyissä tilanteissa.

Turva on toteutettu vakuutuksen muodossa. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Toimeentulon turva tehdyn työuran perusteella on toteutettu vakuuttamalla. Tämä tarkoittaa tiettyjä, itse järjestämisen luonteeseen erottamattomasti liittyviä asioita. Vakuuttamisen ideahan on se, että samanlaista riskiä kannetaan yhdessä, isommalla porukalla. Tätä tapaa varautua pidetään yksilön kannalta huomattavasti edullisempana vaihtoehtona kuin sitä, että jokainen varautuisi mahdollisiin ikäviin tilanteisiin itse.

Työeläkkeissä turvan toteuttamiseksi riskin kantaminen on pakollista, eli kaikki lain määritelmän täyttävä työ on pakko vakuuttaa. Tämä takaa mahdollisimman ison määrän maksajia. Ja mitä enemmän maksajia on, sitä vähemmän maksettavaa kertyy yksittäisen vakuutetun osalle.

Yhdessä maksetulla työeläketurvalla katetaan sekä negatiivisia riskejä (sairaus, puolison kuolema), että sinänsä nykyään positiiviseksi katsottua riskiä, eli pitkäikäisyyttä. Esimerkkinä negatiivisiin riskeihin varautumisesta muuten elämässä voi miettiä kodin palovakuutusta: harva edes ajattelisi säästävänsä sitä varten, että pystyy korvaamaan kodin ja irtaimiston, jos omalle kohdalle sattuisi niinkin ikävä tapahtuma kuin tulipalo. Ja jos tällainen ikävä tilanne sattuu, eivät omat jo maksetut vakuutusmaksut käytännössä koskaan muodosta kuin murto-osan vahingon korvaamiseen tarvittavista varoista. Tässä näkyy vakuuttamisen perusidea hyvin konkreettisesti.

Mitä erityispiirteitä vakuuttamiseen liittyy työeläkkeen osalta?

Erityispiirteenä edellä esimerkkinä käyttämääni palovakuutukseen verrattuna työeläkkeessä on se, että sillä katetaan myös positiivista riskiä, eli pitkäikäisyyttä. Samalla kun kukaan ei toivo omalle kohdalleen sairautta tai läheisen poismenoa, toivovat kuitenkin todennäköisesti kaikki työeläkevakuutusmaksuja maksavat, että pitkäikäisyyden mukanaan tuoma positiivinen vakuutustapahtuma toteutuisi, ja oman vanhuuseläkkeen nauttiminen kestäisi mahdollisimman pitkään. Ja elinikiemme pidentyessä tuo positiivinen riski (tai siis tarkemmin turvan tarve sen varalta) kasvaa entisestään.

Työeläketurvassa samalla maksulla katetaan kaikki turvan eri osat. Tästä kyllä puhumme, mutta ehkä harvemmin pysähdymme miettimään asiaa käytännön tasolla. Omalle kohdalleni on sattunut edunsaaja, jonka oman henkilökohtaisen tilanteensa vuoksi olisi halunnut, että häneltä tietyn aikaa veloitettaisiin vain vanhuuseläketurvaa kartuttavaa vakuutusmaksua. Jouduin toteamaan, että valitettavasti se ei ole lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa mahdollista. Työeläkevakuutukseen on yhdistetty kaikki turvan eri osat, eikä niitä ole mahdollista poimia siitä erilleen. Tämäkin on valinta, jolla on ollut tarkoitus tuottaa mahdollisimman kustannustehokas tuote sekä vakuutettuja että katettavaksi valittuja riskejä ajatellen.

Oman työeläketurvan tuntemisesta

On hyödyllistä, jos tietää perusasiat siitä, minkälainen työeläketurva on rakenteeltaan. Sen jälkeen on paljon helpompaa tiedostaa, onko itsellä tarvetta pohtia esim. jotakin lisäjärjestelyjä omaan toimeentuloon liittyen. Tämä on verrannollisesti sama asia, kuin että tietää ”mitä tilanteita ja millä tavoin” palovakuutus yleensä korvaa.

Ja tärkeää on myös säännöllisin väliajoin tarkistaa oman turvan tilanne. Eläkettä karttuu jokaisen palkanmaksun yhteydessä, ja yrittäjälle aina kulloinkin voimassa olevan työtulon mukaan, käytännössä kuukausittain. Sosiaaliturva kattaa toimeentulon perustason suhteessa työskentelyn aikaiseen ansiotasoon. Oman turvan osalta tämä tarkoittaa palovakuutuksen tason tuntemista, eli vastausta kysymykseen ”kuinka paljon” korvauksen määrä on.

Jos sinusta nyt tuntuu siltä, että oman elämäsi ”palovakuutusasiat” kaipaavat työeläketurvasi osalta pientä muistinvirkistystä tai perusasioiden kertausta, voit käydä katsomassa tietoa eläkelajeista ja työeläkeotteesta. Huomaathan myös työeläkekuntoutuksen, sillä sekin on osa turvaa, ja katetaan samalla maksulla.

Tiina Laine

Tiina Laine

  • Juristi