Uudistuva perhe-eläke huomioi muuttuneen turvan tarpeen

15.10.2020, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Perhe-eläke on uudistumassa. Leskeneläke on muuttumassa määräaikaiseksi ja jatkossa myös avopuolisot olisivat oikeutettuja leskeneläkkeeseen. Lapseneläkettä maksettaisiin 20-vuotiaaksi saakka.

Hallituksen esityksessä leskeneläke muuttuisi määräaikaiseksi. Sitä maksettaisiin kymmenen vuotta tai kunnes nuorin lapseneläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta.

”Perhe-eläkkeen uudistussuunnitelmissa on pyritty huomioimaan turvan tarpeen muuttuminen. Jatkossa perhe-eläke tukisi nimenomaan puolison menettämisen jälkeistä perheen kokonaistoimeentulon siirtymävaihetta lesken osalta”, sanoo Veritaksen eläkepalveluista vastaava johtaja Tiina Laine.

Leskeneläkettä voisi saada myös avopuolison menettänyt

Leskeneläkettä voisi vastaisuudessa saada myös avoleski, jos hän on asunut avopuolison kanssa vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen alaikäinen lapsi.

”Lasten osalta taas huomioitaisiin se, että opinnoista johtuen nuoren ihmisen työuran aloittaminen tapahtuu nykyään myöhemmin kuin perhe-eläkkeen olemassaolon alkuaikoina”, Laine jatkaa.

Huoltajansa menettänyt lapsi olisi vastedes oikeutettu lapseneläkkeeseen 20-vuotiaaksi asti. Tällä hetkellä oikeus päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

”Jo myönnetyt perhe-eläkkeet tulevat säilymään ennallaan, sillä epätavallisella ja myönteisellä poikkeuksella, että jo myönnettyjen lapseneläkkeiden kesto pitenee uusia vastaavaksi”, Tiina Laine kertoo.

Leskeneläkkeen lakimuutokset voimaan vuonna 2022

Maksussa olevat leskeneläkkeet eivät siis katkea uuden lainsäädännön myötä. Määräaikainen leskeneläke koskisi ehdotuksen mukaan vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä.

Lakimuutosten arvioidaan astuvan voimaan vuonna 2022.

Kysymys tarpeesta kehittää perhe-eläketurvaa nousi esiin vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä. Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät hallitukselle ehdotuksen uudistuksista kesällä 2019 ja esitys oli lausuntokierroksella syksyllä 2020. Hallituksen esitys perhe-eläkkeiden uudistamisesta annettiin eduskunnalle 22.4.2021. Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.