Lagstadgad pension som en del av din trygghet

Tiina Laine

3.12.2020, Blogg

Innehållet i det lagstadgade pensionsskyddet gör sällan rubriker. Debatten om till exempel pensionsförsäkringspremier är däremot mer synlig. Nyligen har den offentliga debatten om skyddet ökat i och med de planerade ändringar av familjepensionen. Men de grundläggande strukturerna för själva skyddet och dess omfattning är saker som jag alltid tycker är lika trevliga och speciellt viktiga att prata om.

Arbetet ackumulerar pensionsskydd som kan betraktas som en sorts ”försenad lön”. En del av lönen sätts åt sidan (eller närmare bestämt betalas en försäkringspremie med den) och den utbetalas senare som en förmån under vissa specifika omständigheter.

Tryggheten förverkligas i form av en försäkring. Vad betyder det i praktiken?

Det arbetsbaserade utkomstskyddet har förverkligats i form av en försäkring. Detta innebär vissa saker som är oupplösligt kopplade till försäkrandets natur. Tanken i att försäkra är att en och samma risk bärs av en större grupp, alltså tillsammans. Detta sätt att förbereda sig betraktas som ett mycket billigare alternativ för individen än att var och en skulle själv förbereda sig för eventuella otrevliga situationer.

I arbetspensionerna är riskbärandet obligatoriskt för att förverkliga tryggheten för alla, det vill säga att allt arbete som uppfyller definitionen i lagen måste vara försäkrat. Detta garanterar största möjliga antal betalare. Ju fler betalare det finns i systemet, desto mindre behöver en enskild individ betala.

Den gemensamt bekostade arbetspensionstryggheten täcker både negativa risker (sjukdom, makens/makans död) och risken som numera anses vara positiv i sig, det vill säga den ökande livslängden. Som ett exempel på förberedelse för negativa risker kan man ta hemmets brandförsäkring: få skulle ens tänka på att spara för att själv kunna ersätta sitt hem och sina möbler om de råkade ut för en så olycklig händelse som en husbrand. Och om en sådan olycklig händelse inträffar, täcker de redan inbetalda premierna i praktiken bara en bråkdel av de medel som behövs för att ersätta skadan. Detta visar grundidén med försäkring på ett mycket konkret sätt.

Vilka är försäkringens särdrag med avseende på arbetspensioner?

Ett särdrag i arbetspensionen jämfört med den brandförsäkring som jag använde som exempel ovan är att den också täcker en positiv risk, den ökande livslängden. Medan ingen hoppas på sjukdom eller förlust av nära och kära, hoppas säkert alla som betalar inkomstrelaterade pensionsavgifter att den positiva försäkringshändelse som livslängden medför ska ske för ens egen del och att åtnjutandet av ålderspensionen ska fortgå så länge som möjligt. Och då vår livslängd fortsätter att öka, ökar också den positiva risken (eller snarare behovet av skydd för den risken) i samma takt.

I arbetspensionsskyddet täcker samma premie alla olika delar av tryggheten. Ja, vi pratar om detta, men kanske mindre ofta stannar vi upp för att tänka på ämnet på en praktisk nivå. Jag har själv råkat tala med en förmånstagare som på grund av sin egen personliga situation hade önskat att hen under en viss tid kunnat betala in premier endast för ålderspensionsskyddet. Jag var tvungen att konstatera att detta tyvärr inte är möjligt inom lagstadgad pensionsförsäkring. I arbetspensionsförsäkringen har skyddets alla olika delar kombinerats, och det är inte möjligt att plocka ut något enskilt skydd ur helheten. Detta har också varit ett val som har gjorts för att verkställa en så kostnadseffektiv produkt som möjligt, med tanke på både alla försäkrade och de risker som man valt att täcka.

Om att känna till ditt eget arbetspensionsskydd

Det är bra att känna till grunderna för strukturen i arbetspensionssystemet. Efter det är det mycket lättare att veta om du till exempel behöver överväga eventuella ytterligare arrangemang relaterade till ditt eget utkomstskydd. Detta är i jämförelse samma sak som att veta ”vilka situationer och på vilket sätt” brandförsäkringen vanligen ersätter skador.

Det är också viktigt att regelbundet kontrollera sitt egen skydd. Arbetstagaren intjänar pension vid varje löneutbetalning medan företagaren intjänar månadsvis, enligt sin ikraftvarande arbetsinkomst. Social trygghet täcker den grundläggande försörjningsnivån i förhållande till inkomstnivån då man arbetar. För din egen säkerhet betyder det att du känner till brandförsäkringsnivån, det vill säga svaret på frågan ”hur stort är ersättningsbeloppet?”.

Om du nu känner att ”brandförsäkringsfrågorna” i ditt eget liv behöver lite uppfriskning eller att det behövs en upprepning av grunderna i arbetspensionsskyddet, kan du läsa information om olika pensionsslag och pensionsutdrag. Se även arbetspensionsrehabilitering, eftersom det också är en del av din trygghet och täcks med samma avgift ?.

Tiina Laine

  • Jurist