FöPL-flexbetalning

Under goda tider kan du som företagare förbättra ditt pensionsskydd genom att tillfälligt betala en större avgift än den fastställda FöPL-arbetsinkomsten skulle förutsätta. Du behöver alltså inte ändra arbetsinkomstnivån.  

På detta vis kan du investera i din framtida pension när ditt företag går bra.  

Tilläggsavgiften kan vara 10-100 procent av den avgift som baserats på din fastställda FöPL-arbetsinkomst. Tilläggsavgiften är i sin helhet avdragsgill i beskattningen. Den totala årsinkomsten (FöPL-avgifterna + tilläggsavgiften) får dock inte överstiga avgiften för den högsta möjliga arbetsinkomsten enligt FöPL (år 2022, 187 625 € och år 2023 194 750 €).  

Under vissa förutsättningar kan man också betala en 10–20 procent lägre avgift. Det minskar ditt pensionsbelopp. 

Möjligheten att betala en tilläggsavgift kan användas endast en gång per kalenderår och avgiften måste betalas i en rat.  

Betalning av tilläggsavgift är inte möjlig om: 

  • Du får pension enligt arbetspensionslagarna, t.ex partiell ålderspension eller ålderspension (pension från utlandet inte något hinder för att betala tilläggsavgift). 
  • Du har obetalda FöPL-avgifter. 
  • Din FöPL-försäkring fortsätter inte hela kalenderåret. 
  • Din FöPL-försäkring fortsätter inte hela kalenderåret i samma pensionsbolag, dvs. den överflyttas från ett bolag till ett annat under kalenderåret.  
  • Du har som nyetablerad företagare rätt till nedsatt avgift under kalenderåret. 

Observera! Betalning av tilläggsavgiften höjer inte beloppet av de förmåner som FPA betalar, endast din framtida pension. Därför är det viktigt att du håller rätt arbetsinkomstnivå, oavsett möjligheten till flexbetalning.