Veritas kommunikation medier

Företagsansvarsmål

Veritas prioriterade områden inom företagsansvar är kunder och förmånstagare, ansvarsfull placeringsverksamhet, god förvalting och ansvarsfull arbetsgivare.

Kunder och förmånstagare

Som en del av vårt pensionsystem bär vi ansvar över våra kunder och förmånstagare.

1. Vi gör pensionsbeslut snabbt och pålitligt

  • Ansökningarnas behandlingstid i dagar
  • Beslutens stabilitetsprocent i ändringsansökningar

2. Vi satsar på kundbetjäning

  • Kundbetjäningens betyg (NPS)

3. Vi stöder våra kunder i hantering av risker för arbetsoförmåga

  • De vitsord som kunderna gett om skolningarna kring arbetshälsa (NPS)

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

4. Vi utvecklar vår placeringsverksamhet i en  mer ansvarsfull riktning

  • PRI-rapportens betyg

5. Vi jobbar för att hejda klimatförändringen

  • Placeringsportföljens kolintensitet

God förvaltning

Vår verksamhet styrs av våra värderingar och av principerna för ansvarsfull verksamhet.

6. Varje Veritasanställd känner till regleringarna som berör arbetet

  • Skolningarnas prestationsprocent

7. Vi utvecklar ständigt rapporteringen angående hur vi genomför ansvarsfull placeringsverksamhet

  • PRI-rapportens betyg

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi arbetar för att alla Veritasanställda ska må bra.

8. Vi samarbetar och engagerar våra arbetstagare

  • Personalundersökningarnas frågor som berör samarbete och engagemang

9. Alla har rätt till ett gott ledarskap

  • Personalundersökningarnas frågor som berör ledarskap