Vad anmäls till inkomstregistret och när?

Löneanmälningar görs till inkomstregistret 

ArPL-fakturorna räknas utifrån information som Veritas erhåller från inkomstregistret. Fakturan skickar vi till dig månadsvis baserat på de löneanmälningar och korrigeringar som gjorts till inkomstregistret.  

Använder du löneberäkningsprogrammet Palkka.fi, kan du välja om ArPL-försäkringsavgiften faktureras av Veritas eller om du själv hämtar betalningsuppgifterna från fliken betalningar i Palkka.fi tjänsten.  

Fakturor som Veritas skickar kan du även välja som elektronisk faktura till ditt företags löneprogram eller som e-faktura till nätbanken.  Elektronisk faktura tar du i bruk genom att avtala med din bank eller nätfakturaoperatör. För mer information ta kontakt med din bank eller nätfakturaoperatör. 

Vad anmäls till inkomstregistret och när? 

Till inkomstregistret anmäls löner för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar anmäls. Huvudregeln är att löner skall anmälas inom fem dagar från löneutbetalningen. Ifall anmälan görs försent kan inkomstregistret skicka en påföljdsavgift. Mera information hittar du på inkomstregistrets hemsida.

Anmäl så här: 

  • Via inkomstregistrets e-tjänst med dina nätbankkoder. Om du önskar ge rättigheter till någon annan, ex. din bokförare, att anmäla uppgifter i ditt ställe, behöver en fullmakt göras via Suomi.fi-tjänsten.  
  • Tekniskt gränssnitt via löneprogram. 
  • Via löneberäkningsprogrammet Palkka.fi med Veritas valt som ditt pensionsförsäkringsbolag. 

En anställning som börjar eller upphör behöver inte anmälas till inkomstregistret.

I anmälan används pensionsarrangemansnummer 

Vid anmälan använder du som avtalsarbetsgivare dig av ett så kallat pensionsarrangemangsnummer.  

Pensionsarrangemansnumret är ditt försäkringsnummer ökat med nollor tills att du har 11 tecken:  

  • För Veritas försäkringskunder är numret i formen 56-0012345A 
  • För Alandias före detta kunder är numret i formen 56-7401234A. 

För att du skall kunna göra en anmälan till inkomstregistret, måste ditt försäkringsavtal vara tecknat innan första anmälan.  

Som tillfällig arbetsgivare sköter du försäkringsskyldigheten utan särskild försäkring genom att välja Veritas som mottagare vid anmälan till inkomstregistret. Löneanmälan kan göras via inkomstregistrets e-tjänst eller via Palkka.fi-tjänsten.  

Gå till inkomstregistrets e-tjänst, ”användarinstruktioner”