När arbetet upphör och anställningsförhållandet ändras

Vi stöder både arbetsgivare och anställda vid olika omställningar i anställningsförhållandet.

Arbetspensionen tryggar din försörjning när du pensioneras från arbetslivet. Pension tjänas in enligt samma regler för både anställda och företagare. Arbetspensionen är en trygghet i många olika livssituationer.

Utdragen sjukdom och nedsatt arbetsförmåga kan medföra omställningar i anställningsförhållandet enligt vad som föreskrivs i lag, risk för arbetsoförmåga och lägre lönenivå för den anställda. Invalidpensionen tryggar försörjningen när sjukdom och långvarigt nedsatt arbetsförmåga gör det omöjligt att arbeta.

Invalidpensioner:

  • invalidpension
  • delinvalidpension
  • rehabiliteringsstöd dvs. tidsbegränsad invalidpension
  • partiellt rehabiliteringsstöd.

Invalidpension kan beviljas om

  • arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller skada på det sätt som lagen förutsätter oavbrutet under minst ett år
  • den sökande ännu inte uppnått den lägsta pensionsåldern för åldersklassen.

Hälsotillståndet avgör om invalidpensionen beviljas för en viss tid eller tills vidare. Om arbetsförmågan kan återställas med hjälp av vård och rehabilitering beviljas pensionen för en viss tid. Den tidsbegränsade invalidpensionen kallas rehabiliteringsstöd. Partiell invalidpension kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt men fortfarande tillräcklig för deltidsarbete.

Om villkoren för arbetspensionsrehabilitering eller invalidpension inte uppfylls kan ni alltid kontakta oss. Vi hjälper er gärna vidare.

Mer information: invalidpension och andra pensionsslag

Spara i ARPL-avgifterna genom att förebygga invalidpensioneringar

Du som är en stor arbetsgivare kan påverka ArPL-försäkringsavgiftens storlek genom att främja de anställdas arbetsförmåga och arbetshälsa. Varje invalidpension som beviljas kan påverka avgiftsklassen för en stor arbetsgivare och därmed storleken på invalidpensionsavgiften.

Som stora arbetsgivare räknas 2021 företag med en lönesumma som 2019 översteg 2,13 miljoner euro. Om företagets lönesumma 2019 översteg 2,13 miljoner euro men understeg 34,0 miljoner euro har arbetsgivaren delvis självrisk. Då fastställs invalidpensionsavgiften dels enligt företagets avgiftsklass, dels enligt grundavgiften. Om företagets lönesumma 2019 översteg 34,0 miljoner euro har arbetsgivaren full självrisk och invalidpensionsavgiften fastställs enligt företagets avgiftsklass.

För att minimera den eventuella risk som följer av invalidpensioner måste ditt företag satsa på goda lösningar och modeller som främjar personalens välbefinnande. Vi samarbetar gärna med dig för att hitta de bästa möjliga lösningarna.

Mer information: avgiftsklassmodellens inverkan på stora arbetsgivares ArPL-försäkringsavgifter.

Vi hjälper dig också föra avgångssamtal med anställda

En anställning kan också upphöra för att den anställda hittat ett annat jobb. Det är viktigt för dig som arbetsgivare att ta reda på var du lyckats och vad du behöver utveckla. Ett sätt är att föra avgångssamtal med anställda. I vår webbtjänst finns en mall för avgångssamtal.