Työelämästä todettua: Pidä huolta itsestäsi ja työyhteisöstäsi

7.12.2020, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Muistatko kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen arjen kiireiden keskellä? Perusasioista on joskus hyvä muistutella itseään, erityisesti nyt kun kaamosaika ja rajoitukset sosiaalisessa kanssakäymisessä saattavat tuntua haastavalta yhdistelmältä.

Veritaksen asiakkaat ovat huomanneet, että yhteisöllisyys on kärsinyt etätöissä. Moment Digital madalsi työntekijöiden kynnystä hakea apua mielen hyvinvointiin.

Hyvä olo lähtee perusasioista, jotka auttavat kesyttämään mielen kuohuntaa. Hyvinvoinnin peruspilareita ovat

  • riittävä uni
  • hyvä ravinto
  • tarpeeksi liikuntaa ja
  • luonnossa oleskelua.

Niistä tekee mieli joskus tinkiä, mutta säästely näkyy omassa voinnissa pidemmän päälle. Kaiken lisäksi tehokkuus laskee ja saakin aikaan entistä vähemmän.

”Muista valon voima myös silloin kun päivät lyhenevät. Valo auttaa muun muassa suorituskykyymme, mielialaamme ja sosiaalisuuteemme. Se myös lisää D-vitamiinin tuotantoa. Valoa kannattaa siis tankata ihan päivittäin”, sanoo Veritaksen työhyvinvointipäällikkö Minna Stenman.

Kielteisten tunteiden vallassa voi tuntua siltä, että mikään ei edisty. Tälle voi yrittää laittaa stopin hetkeksi rauhoittumalla, pysähtymällä ja ehkäpä opettelemalla erilaisia mietiskelytekniikoita ja niiden avulla mielen hiljentämistä. Kun se onnistuu ja ymmärtää, että mielen hälinä ei ole mikään lopullinen totuus, saa mahdollisesti uutta näkökulmaa ja perspektiiviä asioihin. Mutta aina se ei vaan onnistu ja silloin tarvitsee toisten tukea.

Työhyvinvoinnin kuulumisia

Mielenterveyssyyt ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, joten henkisen hyvinvoinnin huomioiminen on oleellista koko työyhteisössä. Mielenterveyssyiden aiheuttamat sairauspoissaolot ovat yleistyneet viime vuosina etenkin nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla. Työllä on kuitenkin myös monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen, kunhan työ on mitoitettu työntekijän työkykyyn.

Työkavereiden ja työntekijöiden kannustaminen ja keskinäinen tuki auttavat jaksamaan työssä. Työterveyslaitoksen mukaan koronakevät ei aiheuttanut huomattavaa työhyvinvoinnin heikentymistä, vaan päinvastoin lievää myönteistä kehitystä monissa työntekijäryhmissä.

Etätyö muuttaa työelämää

Epidemian mahdollisesti pitkittyessä on tärkeää panostaa työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä ylläpitäviin työn voimavaroihin kuten ihmislähtöiseen, yksilön huomioon ottavaan oikeudenmukaiseen johtamiseen, työtovereiden keskinäiseen tukeen, yhteenkuuluvuuden vaalimiseen, myönteiseen palautteeseen ja jokaisen työn tulosten näkyväksi tekemiseen.

Moment Digital madalsi kynnystä hakea apua mielen hyvinvointiin

Moment Digitalissa siirryttiin monen muun yrityksen tavoin keväällä liki 100-prosenttisesti etätyöskentelyyn. Yli 70 prosenttia työntekijöistä ei ollut aiemmin työskennellyt lainkaan etänä, joten tämä tarkoitti täysin uutta tilannetta valtaosalle työntekijöistä. Esihenkilöt olivat myös uuden äärellä. Miten johtaa etänä itseään ja tiimiään? Kuinka varmistaa yhteisöllisyyden tunne?

”Emme ole poikkeus tilastoissa. Meidänkin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota mielen hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa”, kertoo Moment Digitalin henkilöstöpäällikkö Kimmo Kolu.

”Olemme tänä vuonna laajentaneet esimerkiksi työpsykologin palveluiden ja työterveyden saatavuutta yleisestikin. Haluamme madaltaa kynnystä keskustella mielen hyvinvoinnista ja oma haaveeni on, että joku päivä työpaikoilla niistä voitaisiin puhua kahvikupin äärellä yhtä avoimesti kuin selkävaivoistakin. Mietimme myös aktiivisesti keinoja kehittää ihmislähtöisempää johtamista ja välittävää kulttuuria.”

Veritaksen asiakkaat ovat huomanneet yhteisöllisyyden kärsineen

Veritas teetti asiakkaiden parissa keväällä ja kesällä 2020 lyhyen selvityksen etätyön vaikutuksesta työhyvinvointiin. Vaikka etätyö on tuonut mukanaan paljon hyvää, kuten työmatkailun vähentymisen ja työ- ja vapaa-ajan sujuvoittamisen, on se myös monessa työpaikassa nakertanut yhteisöllisyyden tunnetta.

Yhteys työkavereihin ei ole ollut yhtä luontaista kuin aikaisemmin ja yhteisöllisyyden tunne on jossain tilanteissa kärsinyt jopa neljän prosenttiyksikön verran. Tässä vaiheessa pandemiaa moni meistä on jo tottunut etätyöskentelyyn ja työkalut ovat tulleet tutuiksi.

”Seuraavaksi fokus voisikin olla yhteistä tekemistä vauhdittavien toimintatapojen luominen työpaikoille ja tiimeille. Kannattaa laittaa kamera päälle puhelujen ja kokousten aikana, järjestää yhteisiä etälounaita ja kahveja ja sparrailla kollegojen kanssa. Näin erilaisen työvuoden lopussa olisi hyvä muistaa kerrata ja juhlistaa yhdessä tämän vuoden saavutuksia ja onnistumisia”, Veritaksen Minna Stenman kehottaa.

Suomen Yrittäjien teettämän Yrittäjien kuntabarometrin mukaan 68 prosenttia yrittäjistä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon. Tilanne on parantunut vuoteen 2016 verrattuna, ja erityisesti on parantunut yksinyrittäjien työterveyshuollon tilanne.

Muutos kertoo siitä, että yrittäjät haluavat pitää huolta yritystoimintansa tärkeimmästä voimavarasta eli itsestään.