Fakta om förvärvslivet: Sköt om dig och din arbetsgemenskap

7.12.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Kommer du ihåg att i vardagens brådska tänka på ditt välmående och din mentala hälsa? Ibland är det bra att bli påmind om grundläggande frågor, särskilt nu med kamostid och gällande begränsningarna för socialt umgänge.

Veritas kunder har märkt att gemenskapen lidit under distansarbetet. I företaget Moment Digital sänkte man tröskeln för att söka hjälp för mentalt välmående.

Grundläggande gärningar ger välmående och lugnar ner. Grundpelare för välmående är:

  • tillräcklig sömn
  • god näring
  • tillräcklig motion och
  • vistelse i naturen.

Ibland vill man pruta på dessa, men sådan sparsamhet syns förr eller senare i det egna välmåendet. Dessutom hämmas effektiviteten och man åstadkommer mindre än man hade tänkt sig.

”Kom ihåg ljuset betydelse när dagarna blir kortare. Ljus påverkar våra prestationer, vårt humör, sociala färdigheter och ger d-vitamin. Tanka gärna ljus dagligen”, uppmanar Veritas arbetshälsochef Minna Stenman.

När man behärskas av negativa känslor kan det kännas att inget går framåt. Då kan man försöka stoppa spiralen genom att sitta stilla en stund och lugna ner sig. Kanske kan man träna meditationsmetoder och använda dem för att lugna ner sinnet. När detta lyckas och när man förstår att villervallan i sinnet inte är en slutgiltig sanning kan man kanske få nya perspektiv. Ibland lyckats det inte, och då behöver människan hjälp av andra.

Aktuella teman kring välbefinnande i arbetet

Orsakerna relaterade till mental hälsa utgör den vanligaste orsaken till invalid- och sjukpensionering. Detta understryker betydelsen av att det psykiska välmåendet tas i beaktande i arbetsgemenskapen. Sjukfrånvaro på grund av mentala hälsoproblem har under de senaste åren blivit vanligare särskilt bland unga kvinnor och kvinnor i tidig medelålder. Dock har arbetet på många sätt även en positiv inverkan på välmående och hälsa, förutsatt att arbetet motsvarar ens arbetsförmåga.

Distansarbetet förändrar arbetslivet

Man orkar bättre om man uppmuntrar varann och ömsesidigt stöd i arbetsgemenskapen finns till hands. Enligt Arbetshälsoinstitutet har coronavåren inte i betydande grad försämrat välmåendet i arbetet, utan tvärtom har man inom flera grupper sett tecken på en positiv utveckling.
Om epidemin blir långvarig är det viktigt att satsa på resurser som ökar välmåendet och bidrar till att arbetet känns meningsfullt. Hit hör

  • människonära och rättvist ledarskap som beaktar individens behov
  • arbetskamrater som stöder varann
  • samhörighet
  • positiv feedback och
  • att man synliggör allas arbetsinsatser.


Moment Digital sänkte tröskeln för att söka hjälp för mental hälsa

I Moment Digital gick man såsom i många företag i våras över till 100 % distansarbete. Över 70 % av de anställda hade aldrig förr jobbat på distans, så det var en ny situation för merparten av de anställda. Också cheferna stod inför en ny situation. Hur leda sig själv och sin personal på distans? Hur skapa gemenskap?

”Vi är inget undantag i statistiken, också vi måste uppmärksamma mental hälsa allt mer”, berättar personalchef Kimmo Kolu.

”V har i år exempelvis utvidgat arbetspsykologens tjänster och arbetshälsovårdens tillgänglighet. Vi vill sänka tröskeln för att diskutera mental hälsa. Min dröm är att man en dag på arbetsplatserna kan tala om mental hälsa öppet över en kopp kaffe, såsom om ryggbesvär. Vi funderar också aktivt på hur vi kan utveckla ett mera människonära ledarskap och en kultur där man bryr sig om. ”

Veritas kunder märker att gemenskapen lidit

Veritas gjorde våren 2020 en kort förfrågan till sina kunder om hur distansarbetet påverkat välmåendet i arbetet. Trots att distansarbetet fört med sig mycket gott, såsom mindre arbetsresor och att arbete och fritid lättare kan sammanjämkas, har det även försämrat känslan av gemenskap.
Kontakten till kollegerna har inte varit så naturlig som tidigare och känslan av gemenskap har på sina håll lidit hela fyra procentenheter. I detta skede av pandemin har många av oss vant oss vid distansarbete och verktygen har blivit bekanta.

”Nu kunde fokus sättas på att skapa metoder för att göra tillsammans. Kanske kan ni ha kameran på under möten, gemensamma distansluncher och kaffe, sparra varann? I slutet av ett annorlunda arbetsår är det också skäl att gå igenom och fira det vi lyckats med i år!”, uppmanar Minna Stenman.

Enligt Företagarnas kommunbarometer, gjord av Företagarna i Finland, har 68 % av företagarna ordnat åt sig själva företagshälsovård. Läget har blivit bättre sedan 2016, särskilt gällande ensamföretagarna. Förändringen visar att företagarna vill värna om den viktigaste resursen för sin verksamhet – sig själva.