Arbetslivspension

Arbetslivspensionen gör det möjligt att gå tidigare i pension om din arbetsförmåga är nedsatt och om du har en yrkesbana med mycket tungt arbete bakom dig.

Trots att arbetslivspensionen beviljas utgående från ditt hälsotillstånd, förutsätts det inte en lika stor nedgång i arbetsförmågan som vid invalidpension.

Vem får arbetslivspension?

Du kan få arbetslivspension om

• du har fyllt 63 år
• din arbetsförmåga är nedsatt
• du har en minst 38 år lång yrkesbana med belastande arbete bakom dig
• du är fortfarande i arbetslivet eller det har gått högst ett år sedan du slutade arbeta.

Veritas tipsar: Om du redan har uppnått den lägsta pensionsådern för din åldersklass, ska du ansöka direkt om ålderspension. Se din lägsta pensionsålder och läs mer om ålderspension här.

Arbetslivspension eller invalidpension?

Såväl arbetslivspension som invalidpension är ämnade för personer vars arbetsförmåga är nedsatt. Funderar du över vilket alternativ som gäller dig? Tabellen nedan visar de huvudsakliga skillnaderna mellan de två pensionsslagen.

ARBETSLIVSPENSIONINVALIDPENSION
När kan pensionen beviljas?Du är minst 63 år gammal och har slutat arbeta för högst ett år sedan.Före du uppnår din lägsta pensionsålder.
Förutsättningarna för att pensionen kan beviljas?Du har en minst 38 år lång yrkesbana med belastande arbete bakom dig och din arbetsförmåga är nedsatt.Din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller skada utan avbrott i minst ett år.
Måste man ha fått sjukdagpennng före pensionen kan börja?Pensionen kan beviljas även om du inte har fått sjukdagpenning.Pensionen börjar vanligtvis efter att utbetalningen av FPA:s sjukdagpenning (300 dagar) har upphört.

Om du ansöker om arbetslivspension men har inte rätt till den, undersöker vi också din rätt till att beviljas invalidpension.

Vad räknas som belastande arbete?

Definitionen av belastande arbete utgår från arbetets innehåll. Arbetet kan vara antingen fysiskt eller psykiskt belastande. Hur belastande arbetet har varit avgörs alltid fall för fall, utgående från arbetshälsoläkarens B-läkarutlåtande. Man måste kunna bevisa att man utfört belastande arbete under hela arbetskarriären.

För att arbetet ska anses medföra belastning och slitage, måste det ha innefattat

 • arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
 • särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
 • tunga och besvärliga arbetsställningar
 • upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
 • interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning eller
 • arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Arbetslivspensionens belopp

Som arbetslivspension utbetalas den arbetspension som du hunnit tjäna in under din arbetskarriär. Beloppet är därför oftast mindre än invalidpensionsbeloppet.

Arbete vid sidan av arbetslivspension

Du kan arbeta vid sidan av arbetslivspensionen om dina månadsinkomster är under 922,42 euro (2023).

För arbetet intjänar du ny pension som du kan söka till utbetalning då du uppnått din lägsta pensionsålder.

Förhandsbeslut om rätten till pension

Om du vill kan du ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till arbetslivspension, och först efter att du fått beslutet avgöra om du vill börja lyfta pensionen eller inte.

Du kan ansöka om förhandsbeslut tidigast sex månader innan pensionen ska börja. Efter att du fått beslutet har du sex månader på dig att anmäla om du vill lyfta pensionen eller inte.

Du ansöker om förhandsbeslut genom att fylla i en ansökan om arbetslivspension.

Arbetslivspension omvandlas till ålderspension

Arbetslivspensionen omvandlas automatiskt till ålderspension då du uppnår din lägsta pensionsålder. Pensionsbeloppet förblir detsamma.

Om du har arbetat vid sidan av arbetslivspensionen, har du intjänat ny pension. Du söker denna pension till utbetalning genom att fylla i blanketten för ålderspensionsansökan.

Så söker du arbetslivspension

Det snabbaste sättet att söka arbetslivspension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Kom ihåg följande då du ansöker om arbetslivspension

 • Arbetslivspensionen kan börja tidigast från början av månaden som följer efter din 63-årsdag.
 • Lämna in din ansökan om arbetslivspension cirka en månad innan pensionen ska börja.
 • Du kan ansöka om förhandsbeslut sex månader innan pensionen ska börja.

Bifoga till din ansökan

 • B-läkarutlåtande av arbetshälsovården och arbetsgivarens beskrivning av ditt arbete.
 • Om du är företagare, kan du själv skriva beskrivningen av innehållet i ditt arbete.

Närmare anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.