Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

Veritas placeringar avkastade 8,3 procent under januari–september. I Veritas placeringsportfölj avkastade aktieplaceringarna bäst, 17,2 procent, under januari-september. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 4,1 procent, ränteplaceringarna 1,3 procent och övriga placeringar 5,9 procent.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 30.6.2021

Placeringsfördelning 30.9.2021. Ränteplaceringar 34 %, aktieplaceringar 46 %, fastighetsplaceringar 15 % och övriga placeringar 8 %.

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Den goda avkastningen på placeringarna har stärkt Veritas solvens under året. Solvenskapitalet har överskridit en miljard euro, dvs. är 1,8-faldigt i förhållande till solvensgränsen. Solvensnivån var 131,1 procent i slutet av september.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Det goda placeringsresultatet stärkte solvensen

Solvens 30.9.2021

Principer för ägarstyrning

I principerna för ägarstyrning fastställer vi vilken slags ägare vi är och redogör för våra förväntningar på de bolag där vi är ägare.

Marknadssondering

På Veritas kan marknadssonderingar endast tas emot av tf. verkställande direktör Tommy Sandås, placeringsdirektör Kari Vatanen (andra investeringar än i Finland noterade aktier) och aktieportföljförvaltare Kim Fors (i Finland noterade aktier).

Marknadsondering skall tas emot genom e-post (fornamn.efternamn@veritas.fi), om mottagaren inte ger ett särskilt lov att förfara på annat sätt.


Kunnig och serviceminded rådgivare
Jag talade med en informativ, vänlig och hjälpsam kvinna på Veritas. Samtalet gjorde mig lugn.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring