Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

Avkastningen på Veritas placeringar var under årets första kvartal -3,5 procent. Ränteplaceringarna avkastade -3,0 procent, aktieplaceringarna -6,8 procent, fastigheterna 1,2 procent och de övriga placeringarna 3,0 procent.

”Aktiemarknaden har dämpats av den växande inflationen, räntehöjningarna och kriget i Ukraina. I de traditionella tillgångsklasserna har negativ avkastning inte kunnat undvikas. I de alternativa placeringarna och de illikvida placeringarna som reagerar långsammare har däremot avkastningen varit fortsatt positiv”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Veritas starka solvens tryggar dock pensionsmedlen i den allt svagare marknadsmiljön.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 31.3.2022

Av Veritas placeringar var 34 % ränteplaceringar, 42 % aktieplaceringar, 16 % fastighetsplaceringar och 10 % övriga placeringar. Värdet på placeringarna var 4,2 miljarder euro.

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Veritas solvens hölls på en betryggande nivå och var i mars 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen. Solvensgraden var 127,9 procent.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Veritas starka solvens tryggar pensionsmedlen


Väldigt positivt överraskad! Dels att kvinnan som svarade pratade väldigt bra svenska och också tog sig tid att förklara ordentligt om sakerna jag frågade.
Ni lyckas alltid med vänlig betjäning.Man känner sig trygg/sedd/hörd. Varmt tack

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring