Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

På placeringsmarknaden har återhämtningen från coronakrisen varit överraskande stark. Veritas placeringar avkastade 3,3 procent under årets tredje kvartal. Placeringsavkastningen under hela början av året var svagt negativ, -1,1 procent.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 30.9.2020

Placeringsfördelning 30.9.2020

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Veritas solvensposition har hållits på en god nivå under hela coronakrisen och låg i slutet av september på 1,8. Solvenskapitalet var 732,8 miljoner euro och pensionsmedlens förhållande till den fonderade ansvarsskulden var 124,3 procent.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Solvensen har förblivit stark under coronakrisen

Solvens 30.9.2020

Principer för ägarstyrning

I principerna för ägarstyrning fastställer vi vilken slags ägare vi är och redogör för våra förväntningar på de bolag där vi är ägare.

Principer för ägarstyrning
Ägarstyrning 2019 (pdf)

Marknadssondering

På Veritas kan marknadssonderingar endast tas emot av verkställande direktör Carl Pettersson, placeringsdirektör Kari Vatanen (andra investeringar än i Finland noterade aktier) och aktieportföljförvaltare Kim Fors (i Finland noterade aktier).

Marknadsondering skall tas emot genom email (förnamn.släktnamn@veritas.fi), om mottagare inte ger ett särskildt lov att förfara på annat sätt.


Uppskattar att jag fick jättebra betjäning på svenska.

Jag blev jätteglad av, hur hjälpsamma och glada ni var i telefonen ? en riktigt god fortsättning på året 2020

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring