Resultatinformation och placeringar | Veritas Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

Placeringsmarknaden har återhämtat sig på grund av de omfattande stimulansåtgärderna. Veritas placeringar avkastade 3,3 procent i januari–mars. Det goda placeringsresultatet stärkte Veritas solvens.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 31.3.2021

Placeringsfördelning 31.3.2021

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Det goda placeringsresultatet stärkte Veritas solvens. Solvensnivån steg till 129,6 procent under årets första kvartal. Solvenskapitalet var 1,8 gånger så stort som solvensgränsen.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Det goda placeringsresultatet stärkte solvensen

Solvens 31.3.2021

Principer för ägarstyrning

I principerna för ägarstyrning fastställer vi vilken slags ägare vi är och redogör för våra förväntningar på de bolag där vi är ägare.

Marknadssondering

På Veritas kan marknadssonderingar endast tas emot av tf. verkställande direktör Tommy Sandås, placeringsdirektör Kari Vatanen (andra investeringar än i Finland noterade aktier) och aktieportföljförvaltare Kim Fors (i Finland noterade aktier).

Marknadsondering skall tas emot genom e-post (fornamn.efternamn@veritas.fi), om mottagaren inte ger ett särskilt lov att förfara på annat sätt.


Bra service av damen som svarade. Behövde inte vänta länge innan hon svarade.

Mycket proffsig, tack!

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring