Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

Veritas placeringar gav en avkastning på -6,7 procent i januari–juni. Ränteplaceringarna avkastade -7,6 procent, aktieplaceringarna -12,5 procent, fastigheterna 2,9 procent och de övriga placeringarna 8,3 procent.

”På den likvida marknaden har det i början av året inte funnits några tillflyktsorter när räntorna och kreditmarginalerna har gått upp och aktiemarknaden gått ner. De alternativa och illikvida placeringarna har däremot erbjudit skydd och klarat sig bra”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Solvensen hölls på en stark nivå och var i slutet av juni 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 30.6.2022

Av Veritas placeringar är 31 % ränteplaceringar, 38 % Aktieplaceringar, 17 % Fastighetsplaceringar och 12 % består av övriga placeringar.

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Veritas solvens hölls på en betryggande nivå och var i mars 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen. Solvensgraden var 127,9 procent.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Veritas starka solvens tryggar pensionsmedlen En infograf som visar Veritas solvens. På grafen kan man tolka att solvensgrad har sänkt lite under de första kvartalet år 2022. I regel har nivån på solvens varit växande under de senaste tio år.


Svaren från Veritas var kompetenta och "to-the-point".
Super vänlig personal!

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring