Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

Veritas placeringar gav i april–juni en avkastning på 3,9 procent och under hela början av året var avkastningen 7,3 procent. Det goda placeringsresultatet stärkte Veritas solvensnivå, som i slutet av juni steg till 131,5 procent. Solvenskapitalet överskred för första gången en miljard euro. Ur ett kundvärvningsperspektiv var det andra kvartalet exceptionellt bra för Veritas.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 30.6.2021

Placeringsfördelning 30.6.2021. Ränteplaceringar 35 %, aktieplaceringar 43 %, fastighetsplaceringar 15 % och övriga placeringar 7 %.

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Det goda placeringsresultatet stärkte Veritas solvens. Solvensnivån steg till 131,5 procent under årets första kvartal. Solvenskapitalet var 1,9 gånger så stort som solvensgränsen.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Det goda placeringsresultatet stärkte solvensen

Principer för ägarstyrning

I principerna för ägarstyrning fastställer vi vilken slags ägare vi är och redogör för våra förväntningar på de bolag där vi är ägare.

Marknadssondering

På Veritas kan marknadssonderingar endast tas emot av tf. verkställande direktör Tommy Sandås, placeringsdirektör Kari Vatanen (andra investeringar än i Finland noterade aktier) och aktieportföljförvaltare Kim Fors (i Finland noterade aktier).

Marknadsondering skall tas emot genom e-post (fornamn.efternamn@veritas.fi), om mottagaren inte ger ett särskilt lov att förfara på annat sätt.


Väldigt trevlig personal, och på det svenska modersmålet dessutom, inte alltid en självklarhet numera! 😊
Super vänlig personal!

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring