"Tapio Koivu.""Olli Hemminki."

Ole rohkeasti vastuullinen sijoittaja

Tapio Koivu, Olli Hemminki

5.2.2021, Blogi

Vastuullisesta sijoittamisesta on kehkeytynyt sijoitusmarkkinoita muovaava megatrendi. Tarjolla on melkoinen kirjo vastuullisia sijoituskohteita, mutta niiden vertaileminen on haastavaa. Vastuullisuutta ei voi mitata rullamitalla. Erilaisia vastuullisuustekijöitä painottaen voi salkkuun valikoitua hyvinkin erilaisia sijoituksia. Sijoittajan on helppo hukkua jäsentymättömään informaatiotulvaan. Pitäisikö vastuullisuusnäkökulmat siis toistaiseksi varastoida ja ryhtyä vastuulliseksi vasta tilanteen rauhoituttua?

Sijoitusmarkkinat ovat muuttuneet vuonna 2008 puhjenneen finanssikriisin jälkeen monin tavoin. Keskuspankkien roolin kasvu, toimialojen nopeatempoiset murrokset, pandemia ja ylipäätään perinteisten sijoittamisen lainalaisuuksien venyminen ovat haastaneet kaikki sijoittajat. Pidemmän päälle merkittävin muutos lienee kuitenkin ollut vastuullisen sijoittamisen valtavirtaistuminen. Siinä missä 10 vuotta sitten varainhoitajat lähestyivät kaltaistamme eläkesijoittajaa tuotot edellä, tänä päivänä keskeisenä myyntiargumenttina korostuu vastuullisuus.

Muutos jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Pysyäkseen kehityksessä mukana täytyy sijoittajan lohkaista alati kasvava osuus ajastaan vastuullisuusasioihin perehtymiseen. Erilaisia vastuullisuutta korostavia tuotteita lanseerataan jatkuvasti ja sääntely vastuullisuuden sekä erityisesti siitä raportoimisen saralla kehittyy nopeasti. Uusia toimintamalleja tuntuu syntyvän nopeammin kuin vanhoja ehditään ottaa kunnolla käyttöön.

Näkökulmien ristiaallokko

Miten sijoittajan pitäisi siis sijoittaa vastuullisesti? Varainhoitajat tarjoavat runsaan määrän vastuullisia sijoitustuotteita, joten vastuullisen sijoittamisen voisi kuvitella olevan hyvin suoraviivaista. Asia ei kuitenkaan ole näin.

Jos sijoittaja haluaa sijoittaa esimerkiksi kehittyville osakemarkkinoille vastuullisesti, vaihtoehtoja on useita. Kun huomioidaan vastuullisuuden sosiaaliset ja hallinnolliset ulottuvuudet, päätyvät kiinalaisyhtiöt usein alipainoon. Enemmän ilmastotekijöitä painottavassa lähestymistavassa Kiina voi kuitenkin olla merkittävässä ylipainossa matalapäästöisine teknologiayhtiöineen. Ollakseen vastuullinen pitäisi siis kehittyville osakemarkkinoille sijoittavan sekä yli- että alipainottaa Kiinaa. Päädytään ristiriitaan.

Suoriin yksittäisiin osakkeisiin sijoittavallekin vastuullisuus voi aiheuttaa päänvaivaa. Vastuullisuuteen liittyvää dataa ja erilaisia pisteytyksiä on saatavilla useista lähteistä, joten yhtiöiden vertailun luulisi olevan helppoa. Esimerkiksi päästöttömiä sähköautoja valmistava yhtiö voi kuitenkin saada ympäristönäkökulmasta heikommat pisteet kuin polttomoottoriautoja valmistava kilpailija, jos arvioinnissa huomioidaan ainoastaan tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden ympäristövaikutus. Jos otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari sekä positiiviset vaikutukset entistä ympäristöystävällisemmän teknologian kehitykseen, saattavat johtopäätökset olla hyvin erilaisia.

Ei ainoastaan yhtä oikeaa ratkaisua

Kaltaisellemme instituutiosijoittajalle ratkaisu vastuullisuusdilemmaan löytyy sijoituskohteiden ja varainhoitajien tarjoamien strategioiden syvällisestä ymmärtämisestä ja arvioinnista. Kun valitsemme esimerkiksi uuden aktiivisesti hoidetun sijoitusrahaston, teemme paljon taustatyötä ja käymme syvällisiä keskusteluja rahastoa hoitavan tiimin kanssa. Tällaiseen ei kuitenkaan piensijoittajilla ole valitettavasti mahdollisuutta. Mikä siis voisi auttaa piensijoittajia ja meitä suursijoittajiakin navigoimaan vastuullisuuskysymysten keskellä?

Yksi näkökulma voisi olla Humen giljotiinin käyttäminen. Tämän koulun filosofiantunneilta tutun periaatteen mukaan tosiasioista ei voi johtaa moraalisia sääntöjä. Sovellettuna vastuulliseen sijoittamiseen periaatteen voisi muotoilla niin, että jokaisen sijoittajan on itse pohdittava, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri hänelle ja vasta sen jälkeen etsittävä tätä näkemystä parhaalla tavalla toteuttavat sijoitusratkaisut. Jos me kaikki sijoittajat toimimme näin, lopputuloksena pääomat ohjautuvat yhteistä vastuullisuusnäkemystämme mukaileviin sijoituskohteisiin. Lopputulos on läheistä sukua demokraattisille vaaleille – jokainen sijoittaja äänestää omalla sijoituksellaan vastuullisuuden puolesta painottaen juuri itselle tärkeitä vastuullisuusnäkökulmia. Tällöin voimme luottaa joukkojen voimaan ja rohkeammin edetä omalla vastuullisen sijoittamisen polullamme. Mikäli unohdamme ottaa huomioon jonkin vastuullisuusnäkökulman, luultavasti joku toinen on sitä omassa toiminnassaan painottanut vastaavasti enemmän. Perustaessamme päätöksemme omaan arvopohjaamme emme syyllisty moderniin anekauppaan vaan olemme aidosti mukana parantamassa maailmaa yksi sijoitus kerrallaan.

Alan nopea kehittyminen voi tuoda helpotusta vastuullisten sijoituspäätösten tekemiseen tulevaisuudessa. Kun vastuullisuusdata kehittyy, alan tutkimus etenee ja käytännöt yhdenmukaistuvat, vastuullisuusnäkökulmien huomiointi sijoitustoiminnassa helpottunee nykyisestä. Kannustamme kuitenkin jokaista olemaan rohkeasti vastuullinen jo tänään. Vastuullisuus nimittäin löytyy meistä jokaisesta!

Periaatteet, joiden valossa me Veritaksessa vastuullisuutta arvioimme, löytyvät sivulta Vastuullinen sijoittaminen.

"Tapio Koivu."

Tapio Koivu

  • Salkunhoitaja
"Olli Hemminki."

Olli Hemminki

  • Salkunhoitaja