Henkilö seisoo ja hymyilee kameralle.

Yrittäjä: Taksonomia tulee – oletko valmis?

Eveliina Leino

2.11.2021, Blogi

Vastuullisuutta kirjoitetaan lain kirjaan tällä hetkellä voimakkaasti ja seuraukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. EU:n kestävän rahoituksen hankkeet tulevat muovaamaan niin yritys- kuin rahoituskenttää uuteen uskoon, ja muutokseen on hyvä varautua jo nyt.

Tarina alkaa siitä, kuinka Euroopan unionissa alettiin pohtia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja erityisesti sitä, miten sitä rahoitettaisiin. Syntyi muutaman asiantuntijatyöryhmien muodostaman mutkan kautta EU:n kestävän rahoituksen toimeenpanosuunnitelma, jonka päämääränä on mm. ohjata pääomavirtoja kestäviin investointeihin, lisätä läpinäkyvyyttä sekä sisällyttää kestävyysnäkökulmat riskienhallintaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi pääomia pitää siis allokoida kestäviin kohteisiin. Näissä talkoissa ei riitä pelkästään julkinen raha, vaan mukaan tarvitaan myös yksityiset pääomat. Valjastetaan siis yksityinen pääoma lainsäädännön avustuksella kohti kestävämpiä kohteita.

Taksonomia osana EU:n kestävän rahoituksen hankkeita

EU:n kestävän rahoituksen toimeenpanosuunnitelma sisältää kolme keskeistä lainsäädäntöhanketta: taksonomia, tiedonantoasetus sekä kestävyysraportointidirektiivi. Tämän kolmikon avulla pyritään ohjaamaan rahavirrat kohti standardoidusti kestäviä sijoituskohteita, saamaan yrityksiltä ja finanssialan toimijoilta tiedot niiden toiminnan vastuullisuudesta ja saamaan yhä kattavammin tietoa siitä, miten vastuullisuuskysymykset näkyvät yritysten liiketoiminnassa.

Kaikki yrityksethän ovat ainakin oman markkinointimateriaalinsa mukaan vastuullisia – vai ovatko?

Yksikään yritys ei kerro olevansa vastuuton – päinvastoin. Kiihtyvällä tahdilla lisääntyvät jonossa ne, jotka ilmoittavat, että ”vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä”. Kehitys on hyvä, mutta valitettavasti joukkoon mahtuu myös vastuullisuuden vapaamatkustajia – ja tähän ongelmaan EU pyrkii taksonomialla vaikuttamaan.

EU-taksonomia on yksinkertaistettuna luokittelujärjestelmä siitä, mikä on vastuullista ja kestävää. Aluksi taksonomia liittyy vain niihin aloihin, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä: se kattaa täten vain pienen osan yritysuniversumin liiketoiminnoista. Sillä on kuitenkin merkittävää vaikutusta muihinkin aloihin kuin esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaan. Ennen kaikkea: taksonomian myötä vastuullisuudesta ja kestävyydestä tulee ainakin osittain yhteismitallista, eikä sitä voi enää määritellä pelkästään yritys itse.

Niin – miten tämä kaikki liittyy yrittäjään?

Yksi esimerkki: finanssialan yritys haluaa sijoittaa vastuullisesti ja kriteerit täyttääkseen sen täytyy tietää sijoituskohteensa vastuullisuudesta. Finanssialan yritys pyytää sijoituskohdettaan raportoimaan. Sijoituskohde taas tarvitsee omaan raportointiinsa tiedot toimitusketjustaan ja tietopyyntö valuu alaspäin yhä pienemmälle toimijalle. Se voit olla juuri sinä.

Tällä tarinalla on monta loppua, ja tässä esitettynä vain yksi. Tule kuulemaan koko tarina Veritaksen ja Kivran yhteiseen webinaariin 17.11.2021 klo 14.

Henkilö seisoo ja hymyilee kameralle.

Eveliina Leino

  • Vastuullisuuspäällikkö