Työeläkkeisiin tulossa iso korotus

21.10.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Työeläkeindeksi nousee 6,8 prosenttia ja palkkakerroin 3,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Työeläkeindeksin korotus vaikuttaa jo maksussa oleviin eläkkeisiin.

”Työeläkkeisiin tulee vuodenvaihteessa 6,8 prosentin korotus. Korotuksen saavat kaikki ne, jotka ovat tällä hetkellä eläkkeellä tai jäävät eläkkeelle viimeistään joulukuun alussa”, kertoo Veritaksen eläkeasiantuntija Pirta Toivonen.

Päätöstä omasta eläköitymisestä ei kuitenkaan kannata tehdä pelkän indeksikorotuksen perusteella. Työnteon jatkaminen voi olla taloudellisesti järkevämpää, jos eläkkeelle ei ole jäämässä heti alkuvuonna.

”Pelkästään indeksikorotuksen takia ei kannata tehdä suuria muutoksia omiin suunnitelmiin. Palkka on yleensä isompi kuin eläke ja työskentelyn jatkaminen kerryttää sekin lisää eläkettä.”

Esimerkki:

Henkilö A:lla ja Henkilö B:llä on samanlainen eläkekarttuma (1500 euroa).

Henkilö A jää vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022. Hän saa tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen, jonka jälkeen kuukausieläke on 1602 euroa.

Henkilö B jää vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023. Alkaviin eläkkeisiin ei vaikuta työeläkeindeksi, vaan palkkakerroin. Palkkakerroin perustuu suurelta osin ansiotason muutokseen, joka ei ole tänä vuonna noussut yhtä nopeasti kuin hinnat. Henkilö B:n työeläke on tammikuussa 2023 arviolta 1567 euroa.

Laskelmassa on oletettu, että henkilö B jatkaa työssä yhden kuukauden pidempään ja ansaitsee eläkkeeseensä lykkäyskorotusta 0,4 prosenttia kuukaudessa.

Lue myös:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Työeläkeindeksiin historiallisen suuri korotus vuodelle 2023 (20.10.2022)