Stor höjning till arbetspensionerna på väg

21.10.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Social- och hälsovprdsministeriet har bekräftat indexen för arbetspensionsskyddet för år 2023. Arbetspensionsindexet höjs med 6,8 procent och lönekoefficienten höjs med 3,8 procent jämfört med år 2022.

Höjningen av arbetspensionsindexet påverkar pensioner som redan är i utbetalning.

”Arbetspensionerna kommer att höjas vid årskiftet med 6,8 procent. Höjningen betalas ut till de personer, som redan får pension eller de som börjar få pension senast i början av december”, säger Veritas pensionsspecialist Pirta Toivonen.

Det lönar sig inte göra beslutet om att gå i pension endast på basen av indexförhöjningen. Ekonomiskt kan det vara mer lönsamt att fortsätta arbeta om man inte planerar på att gå i pension genast efter årsskiftet.

”Endast på basen av indexförhöjningen lönar det sig inte att göra stora ändringar i sina planer. Lönen är ofta större än pensionen och om man fortsätter arbeta samlar man in ännu mer pension.”

Exempel:

Person A och Person B har samma pensionstillväxt (1 500 euro).

Person A går i ålderspension i december 2022. I januari 2023 får A en förhöjning enligt arbetspensionsindex, varefter månadspensionen är uppskattningsvis cirka 1 602 euro.

Person B går i ålderspension i januari 2023. Nya pensioner påverkas inte av arbetspensionsindex utan av lönekoefficienten. Lönekoefficienten grundar sig till stor del på förändringen i inkomstnivån och den har i år inte stigit lika snabbt som priserna. Person B:s arbetspension är uppskattningsvis 1 567 euro i januari 2023.

I beräkningen har antagits att Person B fortsätter i arbetet en månad längre och tjänar in en uppskovsförhöjning på 0,4 procent per månad på sin pension.

Läs också:

Social- och hälsoministeriets pressmeddelande: År 2023 görs det en historiskt stor höjning av arbetspensionsindex (20.10.2022)